Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 9 | 3 | 145-152

Article title

STUDYING CUSTOMER LOYALTY AT DAEWOO EXPRESS BUS SERVICE, PAKISTAN

Selected contents from this journal

Title variants

PL
OCENA LOJALNOŚCI KONSUMENCKIEJ KLIENTÓW DAEWOO EXPRESS BUS SERVICE W PAKISTANIE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: Meeting service quality standards and striving for loyalty are two critical areas which have until now been overlooked by both the passenger transport industry and academia in Pakistan therefore the study sheds useful light on an issue hitherto untouched. Therefore increased sample size will help in increasing generalizability of study. Methods: This paper is designed to study the level of loyalty at Daewoo Express Bus Service in Sargodha by measuring customer satisfaction. Researchers used a small sample of only 96 respondents (passengers) and only studies customer's behavior in the service quality of Daewoo Express Bus Service however it may differ in other passenger transport services. Results and conclusions: This paper reveals that there is a positive and significant relationship between loyalty (dependant variable) and price perceptions, reliability, retrieving and smoothing (independent variables). However, the study found that reliability of services is the most important dimension among other independent variables (price perceptions, smoothing, reliability, retrieving) effecting customers loyalty at Daewoo Express. Paper under consideration would surely assist Daewoo`s management team to take care of the loopholes existing in the current service level and likely threats which Daewoo might face.
PL
Wstęp: Spełnienie standardów obsługi klienta oraz dążenie do osiągnięcia wysokiej lojalności wśród klientów są dwoma krytycznymi obszarami, którym do tej pory poświęcano mało uwagi zarówno przez przemysł transportu pasażerskiego jak i ośrodki naukowe w Pakistanie. W związku z tym przydatnym powinna być poniższa praca, jak również badania te powinny być przeprowadzone na większych próbach w celu osiągnięcia bardziej uogólnionych wniosków. Metody: Praca bada poziom lojalności klientów Daewoo Express Bus Service w miejscowości Sargodha poprzez pomiar zadowolenia tych klientów. Autorzy przeprowadzili badania tylko na małej grupie liczącej 96 ankietowanych (pasażerów) i ograniczyli te badania tylko do Daewoo Express Bus Service, jednak wyniki podobnych badań mogą być inne w przypadku innych usług transportowych. Wyniki i wnioski: W pracy stwierdzono pozytywną i istotną zależność pomiędzy lojalnością (zmienna zależna) a postrzeganiem ceny, wiarygodnością, dostępnością i wygoda (zmienne niezależne). Badania wykazały, że wiarygodność usług jest najważniejszym czynnikiem wśród innych zmiennych niezależnych (postrzeganie ceny, dostępność i wygoda), która determinuje lojalności klientów Daewoo Express. Praca ta pomoże z pewnością kadrze kierowniczej w wyeliminowaniu istniejących braków w obecnym systemie obsługi klientów oraz uniknięciu zagrożeń przyszłości.

Journal

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

145-152

Physical description

Contributors

author
  • Quaid Azam School of Management Sciences Quaid Azam University, Islamabad, Pakistan
  • University of Sargodha, Pakistan
author
  • Department of Commerce University of Sargodha, Pakistan
  • Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-696543b8-e5fe-4973-9a2e-5b44db0af4ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.