PL EN


2015 | 42 | 4(493) Czy elastyczny czas pracy pomoże gospodarce w czasach niepewności? | 27-30
Article title

CZAS PRACY A ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
WORKING TIME AND OLD AGE PENSION SYSTEMS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Retirement systems have been always connected with labour markets. Although their main task is provision of retirement income they are also used to motivate to particular behavior at the labour market that is considered advantageous for the economy. In terms of working time eligibility to pension systems was – during initial decades after the second world war – based both on monthly working time and reaching retirement age. Nowadays it is rather length of working career part-time or full-time on the background of the lifetime that matters for receiving decent retirement income.
PL
Systemy emerytalne funkcjonują w powiązaniu z rynkiem pracy. Jakkolwiek głównym ich zadaniem jest zapewnianie dochodu emerytalnego, są one również wykorzystywane dla motywowania do takich zachowań na rynku pracy, które są uważane za korzystne dla gospodarki. Jeśli chodzi o czas pracy to w czasie kilku dekad po II wojnie światowej uprawnienia do adekwatnych świadczeń związane były głównie z wymiarem czasu pracy oraz osiągnięciem wieku emerytalnego. Obecnie zaś coraz większego znaczenia nabiera długość kariery zawodowej, szczególnie w relacji do oczekiwanej długości życia.
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
  • Barr N. (2013), The pension system in Sweden, Report to the Expert Group on Public Economics, www.econ.lse.ac.uk [dostęp 4.01.2015].
  • Bonin H. (2009), 15 Years of Pension Reform in Germany: Old Successes and New Threats, IZA Policy Paper No. 11, ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp09035.pdf [dostęp 4.01.2015].
  • Bozio A., Crawford R., Tetlow G. (2010), The history of state pensions in the UK: 1948 to 2010, IFS Briefing Note BN 105, Institute for Fiscal Studies, http://www.ifs.org.uk/bns/bn105.pdf [dostęp 4.01.2015].
  • Bridgen P. (2010), Towards a social demogracratic pension system? Assessing the significance of the 2007 and 2008 Pension Acts, A paper submitted to the Social Policy Association conference, July 2010, University of Lincoln, www.social-policy.org.uk/lincoln/Bridgen.pdf [dostęp 3.01.2015].
  • Hagen J. (2013), A History of the Swedish Pension System, Uppsala Center for Fiscal Studies, Working Paper 2013:7, www.diva-portal.org/smash/get/.../FULLTEXT01.pdf [dostęp 4.01.2015].
  • Keller B., Seifert H. (2012), Atypical employment in Germany. Forms, developments, patterns, paper presented at the 16th ILERA World Congress, Philadelphia/USA, 2–5 July.
  • Schludi M. (2005), The Reform of Bismarckian Pension Systems, Amsterdam University Press, Amsterdam.
  • Silcock D., Cleal N., Curry Ch., Redwood D., Adams J. (2011), Securing the future of pensions, Pension Policy Institute discussion paper www.pensionpolicyinstitute.org.uk [dostęp 4.01.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69718572-2929-4922-a8ca-7d7628c7ef06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.