PL EN


2015 | 10 | 1 | 37-61
Article title

The Differentiation of Wages in Polish Economy in the Years 2005-2012

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study characterized and analysed the differentiation of wages in Poland in the years 2005-2012. The analysis present changes of the level of wages in connection with such criteria as sections of economic activity, owner-ship sectors, occupations, sex, level of education and work experience. The analysis will make it possible to reflect on the main socio-economic reasons for wage differentiation, which may have a significant impact on the change of employment structure in Poland.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
37-61
Physical description
Dates
published
2015-03-30
Contributors
 • Department of Microeconomics, University of Lodz
References
 • Armstrong M. 2001. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bartosik K. 2013. Wynagrodzenia. In: Gospodarka Polski. Prognozy i opinie. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Report no 23, Warszawa.
 • Becker G.S. 1975. Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Columbia University Press, New York and London.
 • Carlsson P. 2008. Kształtowanie wynagrodzeń. BL Info Polska, Białystok.
 • Czajka Z. 2009. Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce. PWE, Warszawa.
 • Domański S.R. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa.
 • Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961 r. DzU z 1999 r., nr 8, poz. 67.
 • Jacukowicz Z. 1999. Systemy wynagrodzeń. Poltext, Warszawa.
 • Januszek H. 2003. Przeobrażenia w gospodarce w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Kwiatkowska W. 2013. Macroeconomic Conditions Determining the Level and the Rate of Changes of Wages and Salaries in Poland in 2007-2012. Olsztyn Economic Journal, 8(4).
 • Pocztowski A. 2008. Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania. DzU z 2010 r., nr 82, poz. 537.
 • Sekuła Z. 2003. Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Sekuła Z. 2011. Struktury wynagradzania pracowników. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6972c67d-3c07-47a7-af66-3db8f8c694b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.