PL EN


2015 | 13 | 77-85
Article title

Dydaktyka „języka ekonomii" (I). Czym jest tzw. język ekonomii? Kilka uwag o lingwistycznych uwarunkowaniach dydaktyki „języka ekonomii"

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Didactics of the “Language of Economics” (part I). What is the So-Called “Language of Econom-ics”? A Few Remarks on Linguistic Determinants of the Didactics of the “Language of Economics”. An increase of the fundamental significance of specialized languages has made it necessary to investigate their nature and seek more effective methods for teaching them. In the context of modern civilization changes, an extremely important task for linguists is a reflection upon the ontological status of specialized language, including the so-called “language of economics” lying at the core of our discussion. Also, of great significance are linguistic and glottodidactic implications resulting from that reflection (see the second part of this article in this volume). Accordingly, the expression language of economics will be discussed here in connection with other expressions, which are closely related to each other, such as lan-guage of economy or language of business. Moreover, the constitutive elements of those expressions, i.e. economics, economy and business, will be accounted for. Although the discussion presented here is mostly based on German literature, but they can be extrapolated to other languages.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bochenek, M. (2004), Szkice o ekonomii i ekonomistach. Toruń.
 • Buhlmann, R./ A. Fearns (1987), (2000), Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Unter besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen (6. wyd. rozszerzone), Berlin i in.
 • Bungarten, T. (red.) (1988), Sprache und Kultur in der interkulturellen Marketing-kommunikation. Beiträge zur Wirtschaftskommunikation 11. Tostedt.
 • Ćwiklińska, J. (2004), Effective Business Writing. Warszawa.
 • Ćwiklińska, J./ S. Szadyko (2005), Obszary wiedzy specjalistycznej w wybranych wariantach języka business communication, (w:) J. Lewandowski/ M. Kornacka (red.), Języki Specjalistyczne 5. Teksty specjalistyczne w kontek-stach zawodowych i tłumaczeniach. Warszawa, 81–88.
 • Dickel, A. (1998), Fachsprachen: Gibt es Know-how? Bestimmung des Sprachbereiches Wirtschaft für den Fachsprachenunterricht, (w:) Mehr als ein Blick über den Tellerrand. 1. Deutsch-polnische Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik 8.-11.05. 1997. Karpacz, Koło Zgorzeleckie, Zittau-Wrocław, 151–163.
 • Dickel, A. (2010), Die Wirtschaftssprache - geschichtliche Entwicklung, Definitionen sowie die Abgrenzung des Sprachbereiches Wirtschaft, (w:) Germanica Wratisla-viensia 130, 127–147.
 • Grucza, F. (1994), O językach specjalistycznych (= technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich, (w:) F. Grucza/ Z. Kozłowska (red.), Języki Specjalistyczne. Warszawa, 7–27.
 • Grucza, F. (2002), „Języki Specjalistyczne” – indykatory i/lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego, (w:) J. Lewandowski (red.), Języki Specjalistyczne 2. Problemy technolingwistyki. Warszawa, 9-26.
 • Grucza, F. (2004), O językach dotyczących europejskiej integracji i Unii Europejskiej i potrzebie ukonstytuowania ogólnej lingwistyki języków specjalistycznych, (w:) J. Lewandowski (red.), Języki Specjalistyczne 4. Leksykografia terminologiczna – teoria i praktyka. Warszawa, 9–51.
 • Grucza, F. (2012), Zum Gegenstand und zu den Aufgaben der anthropozentrischen Linguistik, Kulturologie und Komunikologie sowie zur gegenseitigen Vernetzung dieser Erkenntnisbereiche, (w:) Kwartalnik Neofilologiczny LIX 3/2012, 287–344.
 • Grucza, S. (2004), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Grucza, S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Grucza, S. (2010), Główne tezy antropocentrycznej teorii języków ludzkich, (w:) Lingwistyka Stosowana 2, 40–68.
 • Himstreet, C.W./ W.M. Baty (1987), Business Communications. Boston.
 • Hundt, M. (1995), Modellbildung in der Wirtschaftssprache. Zur Geschichte der Insti-tutionen und Theoriefachsprachen der Wirtschaft. Tübingen.
 • Kaniuka, W. (2001), Specyfika języka biznesu w aspekcie gramatyki konfrontatywnej, (w:) Przegląd Glottodydaktyczny 17, 39–44.
 • Krenska, N. (2007), Język biznesu w kontekście komunikacji międzykulturowej, (w:) M. Kornacka (red.), Języki Specjalistyczne 7: Teksty specjalistyczne jako no-śniki wiedzy fachowej. Warszawa, 151–159.
 • Kubacki, A. (2010), Gibt es eine Fachsprache der Wirtschaft?, (w:) M. Duś/ G. Zenderowska-Korpus (red.), Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium. Częstochowa, 67-82.
 • Kubiak, B. (2006), Prezentacja gramatyki w podręcznikach języka specjalistycznego, (w:) Języki Obce w szkole 1/2006, 35–38.
 • Łompieś, J. (2008), Czym jest business communication?, (w:) Debiuty naukowe II. Terminologia —Translatoryka — Terminografia. Warszawa, 11–25.
 • Mamet, P. (2008), Język w służbie menedżerów — deklaracja misji przedsiębiorstwa. Katowice.
 • Mruk, H. (red.) (2002), Komunikowanie się w biznesie. Poznań.
 • Neymann, M. (2008), Business communication w programie filologii angielskiej, (w:) Monografie 8. Kielce.
 • Ober, S. (2003), Contemporary Business Communication. Boston — New York.
 • Olczyk, J. (2001), Komunikowanie się w biznesie. Piotrków Trybunalski.
 • Stachak, S. (1997), Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa.
 • Szerszeń, P. (2014), Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu spe-cjalistycznych języków obcych (= Studi@ Naukowe 15). Warszawa.
 • Woll, A. (1990), Allgemeine Volkswirtschaftslehre. München.
 • Zhao, J. (2002), Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Ein didaktisches Modell. Tübingen.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-697634c1-d8ff-4d30-b4d2-7e0f7d5ff967
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.