Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 35-48

Article title

Archipelag młodości - próba typologii stylów życia młodego pokolenia

Authors

Content

Title variants

EN
Archipelag of youth

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na bazie refleksji dotyczącej pojęcia pokolenia oraz analizy badań własnych i zastanych autor przedstawia swoją typologię przyjmowanych obecnie przez młodych Polaków postaw życiowych. Przygląda się im poprzez wskazania, jakie cele życiowe i jakie wartości są dla nich ważne oraz co w efekcie to przynosi, tzn. jakie przyjmują formy aktywności życiowej. Wśród przywołanych typów znajdujemy np. typ wagabundy, konkwistadora czy Mctyp. Poza tym autor opisuje postawę określoną mianem „meduza”, którą cechuje się młodzież zewnętrznie piękna, godna podziwu, ale wewnętrznie gotowa do najgorszych czynów, łamania wszelkich norm i zasad, zapatrzona w samą siebie oraz nastawiona na teraźniejszość. W efekcie autor stawia tezę, że mimo iż twierdzi się, że współcześnie młodzież nie ma jakiegoś szczególnego wydarzenia, które mogłoby stanowić jej legendę i stać się wspólnym mianownikiem tworzącym solidarność pokolenia, paradoksalnie w tej „obecności poprzez nieobecność” dostrzega się zarzewie wspólnoty pokoleniowej.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

35-48

Physical description

Contributors

References

 • Coupland D. (1998). Pokolenie X. Prószyński i S-ka: Warszawa.
 • Chałasiński J. (1948). Społeczeństwo i wychowanie. Warszawa.
 • Czapów Cz. (1962). Młodzież a przestępstwo. PWN: Warszawa.
 • Dudzikowa M., Borowska T. (red.). (1999). Dzieci i młodzież wobec zagrożeń współczesnego świata. Poznań.
 • Dyoniziak R. (red.) (1965). Młodzież epoki przemian. PWN: Warszawa.
 • Fatyga B. (1998). Polityka, 17.
 • Fatyga B. (1999). Rzeczpospolita, 8.
 • Filipiak M. (1999). Od subkultury do kultury alternatywnej. UMCS: Lublin.
 • Garewicz J. (1994). Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna. PWN: Warszawa.
 • Gorajewska E., Jaworska B. (1986). Młodzież o sobie i swojej przyszłości. Biuletyn CBOS.
 • Griese H. (1996). Socjologiczne teorie młodzieży. Impuls: Kraków.
 • Jędrzejewski M. (1999). Młodzież a subkultury. Żak: Warszawa.
 • Kaleta A. (1993). Młodzież w perspektywie społeczeństwa przemysłowego. Wydawnictwo Naukowe Marszałek: Toruń.
 • Lubowicz M. (1986). Młodzież o sobie i swojej przyszłości. Warszawa.
 • Siciński A. (1975). Młodzi o roku 2000. PWN: Warszawa.
 • Sołtysiak T., Łabuć-Kryska I. (red.) (1998). Trudne problemy dorastającego pokolenia. Bydgoszcz.
 • Sztumski J. (1999). Problemy, przed którymi stanie pokolenie wchodzące w XXI wiek. W: H. Świda-Ziemba (red.),Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa.
 • Wielecki K. (1990). Studia Socjologiczne, 1, 2.
 • Znaniecki F. (1973). Socjologia wychowania. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6976c9a7-4886-4250-90d1-c982d9a79fc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.