PL EN


2013 | 2/2013 (42) | 80-90
Article title

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych

Content
Title variants
EN
The conception of the Corporate Social Responsibility in the insurance services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w usługach ubezpieczeniowych. Zidentyfikowano w tym celu podstawowe oczekiwania interesariuszy oraz najważniejsze obszary zastosowania CSR w instytucjach ubezpieczeniowych. Zaprezentowano również podstawowy związek pomiędzy działaniami społecznie odpowiedzialnymi realizowanymi przez instytucje ubezpieczeniowe a ich wizerunkiem. Na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz analizy materiałów źródłowych rozpoznano podstawowe różnice w funkcjonowaniu odpowiedzialnego biznesu w USA i Unii Europejskiej. Zaprezentowano ponadto przykłady działań odpowiedzialnych społecznie na polskim rynku usług ubezpieczeniowych. Na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz wyników badań przedstawionych w niniejszym artykule możliwe jest ponadto wskazanie implikacji praktycznych polegających na konieczności intensyfikacji działań odpowiedzialnych społecznie w funkcjonowaniu instytucji ubezpieczeniowych.
EN
The aim of the article is to present the conception of the Corporate Social Responsibility in the insurance services. In the article the expectations of stakeholders and the most important areas of the use of CSR in insurance institutions are identified. The article also presents the basic relationships between socially responsible activities realized by insurance institutions and their image. Audits in the article were conducted on the base of the analysis of the literature and various source materials related to the social responsibility of the business. Moreover, the article identifies some basic differences in functioning of the responsible business in the USA and the European Union. Finally, it gives some examples of social responsible activity on the Polish insurance services market. On the basis of research conducted in the present article it is possible to indicate the implications consisting of the necessity of the intensification of the socially responsible activity of insurance institutions.
Year
Issue
Pages
80-90
Physical description
Dates
published
2013-05-15
Contributors
References
 • Carroll, A.B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct.Business and Society, (3).
 • Commission of The European Communities. (2001). Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Brussels: Commission of
 • The European Communities.
 • Decker, S. i Sale, Ch. (2010). An Analysis of Corporate Social Responsibility, Trust and Reputation in the Banking Profession. W: S.O. Idowu i W.L.
 • Filho (red.), Professionals’ Perspectives of Corporate Social Responsibility. Berlin: Springer.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (2012). Raport. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2011. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Gasiński, T. i Piekalski, G. (2009). Zrównoważony biznes: podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Gostomski, E. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego. W: M. Bąk i P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność
 • instytucji finansowych. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. (2003). Reporting
 • on Corporate Social Responsibility by Banks, Companies and Financial Institutions in Poland. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Lewicka-Strzałecka, A. (2009). Etyczne aspekty marketingu i reklamy kredytu konsumenckiego. W: M. Bąk i P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność
 • instytucji finansowych. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 • Mandhachitara, R. i Poolthong, Y. (2009). Customer expectations of CSR, perceived service quality and brand effect in Thai retail banking. International
 • Journal of Bank Marketing, (6).
 • Margolis, J.D. i Walsh, J.P. (2003). Misery loves companies: Rethinking social initiatives
 • by business. Administrative Science Quarterly, (2).
 • McDonald, L.M. i Rundle-Thiele, S. (2008). CSR and bank customer satisfaction. International Journal of Bank Marketing, (3).
 • Ogrizek, M. (2002). The effect of corporate social responsibility on the branding of financial services. Journal of Financial Services Marketing, (3).
 • Orlitzky, M., Schmidt, F.L. i Rynes, S.L. (2003). Corporate social and financial performance: A meta-analysis. Organization Studies, (3).
 • Prior, F. i Argandona, A. (2009). Best Practices in Credit Accessibility and Corporate Social Responsibility in Financial Institutions. Journal of
 • Business Ethics, 87, 251–265. RobecoSAM/KPMG. (2013). The Sustainability Yearbook 2013. Zurich: RobecoSAM//KPMG.
 • Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia
 • Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. SAM/PricewaterhouseCoopers. (2010). The Sustainability Yearbook 2010. Zurich:
 • AM/PricewaterhouseCoopers.
 • Scholtens, B. (2011). Corporate Social Responsibility in the International Insurance Industry. Sustainable Development, 19.
 • Surroca, J., Tribo, J.A. i Waddock, S. (2010). Corporate Responsibility And Financial Performance: The Role Of Intangible Resources. Strategic Management
 • Journal, 31 (5).
 • Wilewska, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków stan obecny i kierunki rozwoju. W: M. Bąk i P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność
 • instytucji finansowych. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-697782cb-3ae8-4e7d-8efd-241d5aaf0ce2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.