PL EN


2015 | 7(43) | 2 | 89-105
Article title

Przestrzeń przedszkola przyjazna kształtowaniu gotowości dziecka do nauki czytania i pisania

Title variants
EN
Preschool as friendly space for shaping the chid's readiness to learn reading and writing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W rozwoju potencjału twórczego dziecka istotną rolę odgrywa odpowiednio zorganizowane środowisko rodzinne i szkolne, które charakteryzuje się przyjazną atmosferą emocjonalną oraz bogatym otoczeniem materialnym. Zadaniem nauczycieli jest celowe tworzenie takiego środowiska, aby w każdym momencie dziecko mogło się uczyć i aktywnie budować własną wiedzę podczas zajęć angażujących jednocześnie umysł, emocje i różne obszary wiedzy. Prezentowany tekst przedstawia główne idee i cechy uczenia się dziecka przez współpracę w zespołach badawczych.
EN
An appropriately created family and school environment, which is characterized by a friendly emotional atmosphere and luxurious physical surroundings, play a significant role in the development of the child's artistic potential. The task of teachers is to deliberately create such an environment, so that, at any time, the child can learn and actively build his/her own knowledge during activities involving simultaneously the mind, emotions and different areas of knowledge. The presented text depicts the main ideas and features of achild's learning by working in study groups.
Keywords
PL
EN
teacher   pupil  
Year
Volume
Issue
2
Pages
89-105
Physical description
Contributors
References
  • Andrzejewska J.: Wizja dziecka w programach wychowania przedszkolnego, w: R. Burkovičová (red.), Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání, Ostrava 2010.
  • Andrzejewska J., Wierucka J.: Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego, Warszawa: WSiP 2008.
  • Brzezińska A.: Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Poznań: WSiP 1987.
  • Foucault M.: Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa: Aletheia 1998.
  • Gawlicz K.: Gotowi do podporządkowania się. Edukacja przedszkolna jako proces kształtowania zdezintegrowanych podmiotów, w: D. Klus-Stańska (red.), Antyedukacja wczesnoszkolna, Kraków: Impuls 2014.
  • Hurlock E.: Rozwój dziecka, Warszawa: PWN 1985.
  • Jaszczyszyn E.: Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętności czytania dzieci sześcioletnich, Białystok: Trans Humana 2010.
  • Kamińska K.: Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa: WSiP 1999.
  • Krasowicz-Kupis G.: Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999.
  • Lubowiecka J.: Kompetencje pedagogiczne nauczycielki przedszkola w zmieniających się realiach edukacyjnych, w: R. Burkovičová (red.), Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání, Ostrava 2010.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6979b343-7f1f-47e0-9b44-76030714d46c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.