PL EN


2018 | 2(54) | 41-48
Article title

Wyzwania w branży TSL

Content
Title variants
EN
Challenges in the TSL industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja każdego rynku, w tym również usług TSL, skutkuje nie tylko nowymi możliwościami rozwoju, ale także zagrożeniami. Przykładem takich spektakularnych przykładów globalizacji rynku usług TSL, jest między innymi wpływ kryzysu gospodarczego i imigracyjnego na funkcjonowanie krajowych podmiotów rynku usług TSL, nowe akty prawne dotyczące zakazu pracy w niedziele czy braki kadrowe w branży. Powstanie ogromnego obszaru Strefy Schengen, bez kontroli na granicach wewnętrznych UE, było niezbędne dla zaistnienia jednolitego rynku, rozwoju konkurencyjności, a zarazem rozkwitu przedsiębiorstw branży transportowospedycyjno-logistycznej (TSL). Niestety pogłębiająca się sytuacja międzynarodowa, a także brak stabilności na rodzimej scenie politycznej wpłynęło na kondycję finansową branży transportowej. Artykuł podejmuje próbę prognozowania wyzwań dla branży TSL.
EN
Globalization every markets, including TSL trade, results not only new ways of development but also new threats. One of this globalization examples in TSL trade is economic and immigration crisis in Europe, new law acts and crisis on work market. Creation of a large area of Schengen, without borders controls in UE was necessary for commom-single market, development of company`s competition and development of logistics trade. Unfortunately, difficult situation on international markets, and instability in the domestic market influenced the financial condition transport industry. The article makes an attempt to forecast challenges for TSL trade.
Year
Issue
Pages
41-48
Physical description
Dates
published
2018-12-14
Contributors
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey J. Jr. , Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2002
 • Cywiński M., Infrastruktura logistyczna jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lubuskiego, [w:] Rossa J., Marcinkowski T. [red.], Rozwój na peryferiach, PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014
 • Czerniak A, Raport Branża logistyczna – wpływ zakazu handlu w niedziele, American Chamber of Comerce in Poland, Warszawa 2017
 • Dudzic A., Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009
 • Oliinyk I., Nielegalna imigracja wyzwaniem dla strefy Schengen, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2014
 • Raport Migration and home affairs,European Commission [ec.europa.eu z dnia 15.12.2015]
 • Raport Transport – wyniki działalności w 2014 roku, GUS, Warszawa 2015
 • Raport Wpływ ustawy MiLoG na branżę transporu drogowego w Polsce, Deloitte Advisory , Warszawa 2015
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. [red.], Transport, PWN, Warszawa 2008
 • Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa1999
 • Walewski M., Rutkowska J., Raport Rynek pracy kierowców w Polsce, PricewaterhouseCoopers – PwC, Warszawa 2016
 • Żak J., Transport, [w:] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. [red.], Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009
 • Informacja prasowa Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej http://www.krd.pl/centrum-prasowe/ (dostęp 3.12.2017)
 • Statystyka międzynarodowa GUS – porównania międzynarodowe, http://stat.gov.pl/transport i łączność (dostęp 15.01.2018)
 • Wroński M., Organizacja Pracodawców Transport i Logistyka Polska, notka prasowa, http://deloitte.com/pl/ (dostęp 3.12.2017)
 • Wawrzyk P., Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Czy migranci zmienią sceny polityczne w krajach UE?,http://polskieradio.pl – Magazyn Europejski Euranet/ (dostęp 10.12.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2657-3245
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-697fbf2f-6e97-4c4d-b405-4c6953afe266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.