PL EN


2009 | 1 | 1 | 113-130
Article title

O polskich przekładach nowej czeskiej „powieści praskiej” (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola)

Authors
Content
Title variants
CS
K polským překladům nového českého „pražského románu” (M. Ajvaza, D. Hodrové, J. Topola)
EN
About Polish translations of a new Czech „Prague novel” (M. Ajvaz, D. Hodrová, J. Topol)
Languages of publication
PL
Abstracts
CS
Článek věnuje pozornost úskalím překladu nové „pražské literatury”. Analizuje polské překlady tří románů: Hodrové Podobojí, Ajvazova Druhého města a Topolovy Sestry. Zdůrazňuje, že promíchání stýlů, konvencí, světů L. Engelking ovládá téměř vzorně, vybírá však i pracovní postupy, jež oslabují vztah textů k pražské tradici a topografii. Pražský kontext je zde důležitý jako východisko, avšak v překladatelově strategii je často oblast zvláštního podřazena srozumitelnosti, tedy obecnému významu.
EN
The article engages attention to the translation problems of a new „Prague literature”. It analyzes three polish translations of the following novels Podobojí by Hodrová, Druhé město by Ajvaz and Sestra by Topol. It underlines that L. Engelking overcame almost perfectly mixture of the styles, convention, words; but on the other hand he chooses the solutions that weaken the relation between Prague tradition and topography. The Prague context is important as a starting point, however in a translator strategy Prague specific is often subordinated to a general meaning.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
113-130
Physical description
Dates
published
2009-10-01
Contributors
author
References
 • Balcerzan, Edward. Literatura z literatury. Strategie tłumaczy. Katowice: Śląsk, 1998.
 • Baluch, Jacek: Wiersz i przekład. Studia polsko-czeskie. Kraków: Scriptum, 2007.
 • Brückner, Aleksander. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1957.
 • Čapek, Karel. Marsjasz, czyli na marginesie literatury (1919—1931). Tłum. Halina Janaszek-Ivaničková. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981.
 • Car, Anna. O prozie Danieli Hodrovej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.
 • Chvatík, Květoslav. Od avantgardy k druhé moderně. Cestami filozofie a literatury. Praha: Torst, 2004.
 • Engelking, Leszek. Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005.
 • Engelking, Leszek. „V mládí jsem občas chtěl být Polák… Polsko, polština a Poláci v románu „Sestra” Jáchyma Topola.” Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. T. 1: Otázky českého kanonu. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Ed. S. Fedrova. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.
 • Grossman, Jan. Analýzy. Praha: Československý Spisovatel, 1991.
 • Haman, Aleš. „Ajvazovy orgie fabulace.” Tvar č. 3 (2005).
 • Kosík, Karel. Století Markéty Samsové. Praha: Československý Spisovatel, 1993.
 • Kratochvil, Jiří. Vyznání příběhovosti. Brno: Petrov, 2000.
 • Kroutvor, Josef. „Praga — miasto polemiczne.” Tłum. Vladimir Petrilak. Krasnogruda nr 5 (1996). 10—15.
 • Kroutvor, Josef. Europa Środkowa: anegdota i historia. Tłum. Jan Stachowski. Izabelin: "Świat Literacki", 1998.
 • Kundera, Milan. Sztuka powieści. Tłum. Marek Bieńczyk. Warszawa: Czytelnik, 1991.
 • Levý, Jiří. Umění překladu. Praha: Panorama, 1983.
 • Machala, Lubomír. Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Praha: Brána, 2001.
 • Macura, Vladimir. „Nie kończąca się powieść Danieli Hodrovej.” Tłum. Joanna Goszczyńska. Literatura na Świecie nr 3 (1996).
 • Nycz, Ryszard. „Tropy ‘ja’”. Teksty Drugie nr 2 (1994). 7—27.
 • Peroutka, Ferdinand, Johannes Urzidil. O české a německé kultuře. Praha: Dokořán, Jaroslava Jiskrová — Máj, 2008.
 • Schneiderová, Soňa. „Topolův román Sestra a jeho jazyk.” Studia Bohemica. 8. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000.
 • Weiss, Tomasz. Jáchym Topol — Nemůžu se zastavit. Praha: Portál, 2000.
 • Zarek, Józef. „Tradycja w prozie Jáchyma Topola.” Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język — tradycja — kultura. Red. Emil Tokarz. Katowice: Śląsk 2001, s. 57—62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6985fbbf-f4e5-4e53-a587-f9352f2e03f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.