PL EN


2014 | 4(38) | 19-25
Article title

The Role of National Parks in Promoting Sustainable and Responsible Tourism

Title variants
PL
Rola parków narodowych w promowaniu zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the contemporary challenges in the tourism industry is development in line with the idea of sustainable development. In order to implement these ideas and principles, broadly based social education is needed. National parks are institutions of great socio-educational impact and that is why they could be linked to the process of education for sustainable and responsible tourism. This article presents the results of a survey conducted in Polish national parks on their commitment to the process of social education promoting sustainable and responsible tourism, and indicates the still unused potential of national park activities which can contribute to raising public awareness in this regard.
PL
Jednym ze współczesnych wyzwań branży turystycznej jest rozwój turystyki zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. Aby jednak idee i zasady turystyki zrównoważonej wprowadzić w życie potrzebna jest szeroka edukacja społeczna w tym zakresie. Do instytucji o dużym oddziaływaniu społeczno-wychowawczym należą parki narodowe i z tego względu mogłyby się one włączyć w proces edukacji na rzecz turystyki zrównoważonej i odpowiedzialnej. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w polskich parkach narodowych na temat ich zaangażowania w proces edukacji społecznej na rzecz upowszechniania zasad turystyki zrównoważonej i odpowiedzialnej oraz wskazuje niewykorzystane jeszcze możliwości działania parków narodowych, które mogą przyczynić się do podniesienia świadomości społeczeństwa w tym zakresie.
Contributors
 • Maria Curie Skłodowska University
 • Maria Curie Skłodowska University
References
 • Blazejczyk, A. 2002. “Some Problems of Tourist Activity in the Tatra National Park.” In Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Conference Proceedings, edited by A. Arnberger, C. Brandenburg and A. Muhar, 417–420. Vienna: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.
 • Braun, J. 1980. Plan zagospodarowania przestrzennego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z otuliną. Kielce: Świętokrzyski Park Narodowy.
 • Cater, E., and B. Goodall. 1992. “Must Tourism Destroy its Resource Base?” In Environmental Issues in the 1990s, edited by A.M. Mannion and S.R. Bowlby, 309–324. Chichester–New York: Wiley.
 • Chmielewski, T.J. 2002. “Kształtowanie funkcji turystycznej w planach ochrony wybranych parków narodowych.” In Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, edited by J. Partyka, 63–80. Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
 • Dobrowolski, J.W. 2008. “An Interdisciplinary Study of, and Education for, the Sustainable Development of National Park Regions in Poland and a New Concept of Sound Tourism Management Applied to the Cinque Terre National Park in Italy.” In Across Disciplinary Boundaries towards a Sustainable Life. Psychodynamic Reflection on Human Behaviour. Dedicated with Eternal Gratitude and in High Esteem to Prof. Dr. Rainer Fuchs, edited by E.A. Stuhler and S. Misra, 89–100. München: Hampp.
 • Dumbraveanu, D. 2007. “Principles and Practice of Sustainable Tourism Planning.” Human Geographies — Journal of Studies and Research in Human Geography no. 1 (1):77–80.
 • Durydiwka, M., A. Kowalczyk, and S. Kulczyk. 2010. “Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”.” In Turystyka zrównoważona, edited by A. Kowalczyk, 21–43. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Eber, S. 1992. Beyond the Green Horizon. Principles for Sustainable Tourism. A discussion Paper Commissioned from Tourism Concern by WWF UK. London: WWF UK.
 • Gough, S., and W. Scott. 1999. “Education and Training for Sustainable Tourism: Problems, Possibilities and Cautious First Steps.” Canadian Journal of Environmental Education no. 4 (1):193–212.
 • Ham, S.H., D.S. Sutherland, and R.A. Meganck. 1993. “Applying Environmental Interpretation in Protected Areas of Developing Countries — Problems in Exporting a United States Model.” Environmental Conservation no. 20 (3):232–242.
 • Huijbens, E.H. 2011. “Turystyka w obszarach przyrodniczo cennych.” In Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych, edited by A. Dłużewska, 75–116. Warszawa: Wydział Turystyki i Rekreacji. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.
 • Johnson, R. 1998. “Putting the Eco into Tourism.” Asia Magazine no. 36 (13):8–12.
 • Kapuściński, R. 2002. “Turystyka w parkach narodowych – możliwości i ograniczenia.” In Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, edited by J. Partyka, 677–683. Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
 • Królikowska, K. 2007. Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Niezgoda, A. 2008. “Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego.” Turyzm no. 18 (2):75–85.
 • Partyka, J. 2010. “Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych.” Folia Turistica (22):9–23.
 • Szczęsna, J. 2013. „Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze województwa lubelskiego.” In Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych, edited by A. Rapacz, 285–296. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Szczęsny, T. 1982. Ochrona przyrody i krajobrazu [skrypt dla studentów szkół wyższych ]. 4th ed. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szymańska, E. 2013. “Implementation of Sustainable Tourism Concept by the Tourists Visiting National Parks.” Journal of Environmental and Tourism Analyses no. 1 (1):64–79.
 • Zaręba, D. 2010. Ekoturystyka. 3rd ed., Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zawilińska, B., and M. Mika. 2013. “National Parks and Local Development in Poland. A municipal Perspective.” Human Geographies — Journal of Studies and Research in Human Geography no. 7 (1):43–52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-698747f2-135a-4aaa-b726-e1b139ff2507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.