PL EN


2014 | 4(928) | 85-108
Article title

Dynamika innowacyjności regionów Unii Europejskiej w latach 1999–2008

Title variants
EN
Innovation Dynamics of EU Regions in the Period 1999–2008
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono podejścia do pomiaru innowacyjności regionalnej i dokonano doboru cech umożliwiających ilustrację tego zjawiska na szczeblu NUTS 2 w Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym. Opisano procedurę badawczą pozwalającą na klasyfikację, która umożliwia ocenę dynamiki innowacyjności. Scharakteryzowano wyniki otrzymane w efekcie zastosowania tej procedury ze szczególnym uwzględnieniem terytorialnego rozmieszczenia klas regionów, przynależności regionów polskich oraz stołecznych i zawierających stolice do otrzymanych klas dynamiki innowacyjności.
EN
The study presents approaches to measuring regional innovation and the selection of characteristics facilitating the illustration of this phenomenon at the NUTS 2 level in the EU following dynamic analysis. The research procedure is described, allowing for the classification to be used in the assessment of innovation dynamics. Based on this classification, the results were characterised with a particular emphasis on the territorial distribution of the classes of regions and assigning Polish and capital regions to the obtained classes of innovation dynamics.
Contributors
References
 • Europe 2020. A Strategy for Smart and Sustainable Development Fostering Social Inclusion [2010], Communication from the European Commission, COM(2010) 2020, final version, Brussels.
 • European Innovation Scoreboard 2002: EU Regions [2002], Technical Paper No 3, European Commission, Luxembourg.
 • European Innovation Scoreboard 2003: Indicators and Definitions [2003a], Technical Paper No 1, European Commission, Luxembourg.
 • European Innovation Scoreboard 2003: Regional Innovation Performances [2003b], Technical Paper No 3, European Commission, Luxembourg.
 • Handbook on Constructing Composite Indicators [2008], OECD, Paris.
 • Hollanders H. [2006], European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), European Commission, Luxembourg.
 • Hollanders H. et al. [2012], Regional Innovation Scoreboard 2012. Methodology Report, European Commission, Luxembourg.
 • Hollanders H., Léon L.R., Roman L. [2012], Regional Innovation Scoreboard 2012, European Commission, Luxembourg.
 • Hollanders H., Tarantola S. Loschky A. [2009a], Regional Innovation Scoreboard 2009, Methodology Report, Pro Inno Europe UNU-Metrics, Maastricht.
 • Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. [2009b], Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, European Commission, Luxembourg.
 • Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Biblioteka Ekonometryczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowska M. [2012], Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Monografie i Opracowania, nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Markowska M., Strahl D. [2006], Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1142, Wrocław.
 • Regions in the European Union. Nomenclature of Territorial Unit for Statistics NUTS 2006/EU-27 [2007], Series: Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxembourg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-698923e8-3151-4036-b218-894a340b7ab4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.