Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 5-24

Article title

Klasyfikacja państw Unii Europejskiej ze względu na wielkość i strukturę popytu turystycznego

Content

Title variants

EN
Tourism demand – classification of the European Union countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu była klasyfikacja państw Unii Europejskiej ze względu na poziom i strukturę popytu turystycznego. Analiza została przeprowadzona dla danych z roku 2011 pochodzących z bazy danych Eurostat. Dotyczyła czterech mierników popytu turystycznego: uczestnictwa w podróżach, liczby podróży, liczby noclegów i wydatków ponoszonych na podróże. Wszystkie mierniki rozważane były w podziale na turystykę krajową i wyjazdową. W wyniku badania państwa UE zostały podzielone na cztery grupy.
EN
The purpose of the article was the classification of the European Union countries due to the level and structure of tourism demand. The analysis was conducted based on data from Eurostat for 2011. Four measures of tourism demand were examined: participation in tourism travels, number of trips, number of nights and tourism expenditures. All measures were divided into domestic and outbound tourism. Finally, author created four groups for the European Union countries.

Year

Issue

Pages

5-24

Physical description

Contributors

  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

  • Department of Economic and Social Affairs, Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008, Luxembourg–Madrid–New York–Paris 2010.
  • Dziedzic E., Skalska T., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012, [za:] W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
  • Fei B. et al., Tourism demand modelling and forecasting: how should demand be measured?, „Tourism Economics” 2010, 16 (1), [za:] The demand for international travel and tourism to South Korea: an econometric evaluation of major economic factors, University of Santo Tomas, Manila 1988.
  • Panasiuk A., Ekonomika Turystyki, PWN, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-698f6b48-3aad-4ce6-a29e-8828bbfa0322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.