Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(22) | 25

Article title

Teren zurbanizowany środowiskiem działań nieregularnych (niekonwencjonalnych)

Authors

Content

Title variants

EN
Irregular (unconventional) actions in urbanized environment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
War as a social phenomenon is constantly undergoing transformation. Under the influence of various factors, the forms and principles of armed struggle change, as well as the ways and means of its conduct. One example of the forms is irregular actions that have been preceded by guerrilla activities, which have accompanied wars from antiquity through the Middle Ages to the present. Although ignored in recent years, with the restoration of the Territorial Defence Forces, the term returns to tactics in the form of unconventional activities. Specific forms and ways of performing irregular actions determine their use in specific combat environments.With continued urbanization, it is possible to assume that urbanized areas will be used in combat operations. The article discusses the theories and characteristics of irregular actions, focusing on the impact of the specific characteristics of the urbanized area on the opportunities for action. Finally, the author draws general conclusions concerning the specificity of conducting irregular actions in urbanized areas.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. ATTP 3-06.11 Combined arms operations in urban environment, 2011.
 • 2. Bujak Andrzej, Sobolewski Grzegorz, Teren zabudowany środowiskiem walki XXI wieku, AON, Warszawa, 2005.
 • 3. Działania nieregularne, podręcznik, MON, Warszawa, 1969.
 • 4. Działania nieregularne w operacjach na obszarze kraju. Materiały z konferencji naukowej, AON, Warszawa, 1995.
 • 5. Elak Leszek, Działania taktyczne Wojsk Lądowych SZ RP, AON, Warszawa, 2014.
 • 6. Elak Leszek, Michalak Artur, Przewaga w działaniach asymetrycznych, Bellona, nr 2/2014, Warszawa 2014.
 • 7. Elak Leszek, Taktyczne aspekty terenu w walce, AON, Warszawa, 2013.
 • 8. Huzarski Michał [i in.],Taktyka ogólna wojsk lądowych, AON, Warszawa, 2001.
 • 9. Koziej Stanisław, Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa, 1993.
 • 10. Kubiński Michał [i in.], Taktyka wojsk lądowych, AON, Warszawa, 2010.
 • 11. Kurowski Czesław, Woźniecki Bernard, Działania partyzanckie, MON,
 • Warszawa, 1975.
 • 12. Łaszczuk Andrzej, Rola terenu zurbanizowanego we współczesnych operacjach, Materiały z seminarium naukowego przeprowadzonego w dniu 25.11.2004, AON, Warszawa, 2005.
 • 13. Marczak Józef, Jakubczak Ryszard, Działania nieregularne w obronie Rzeczpospolitej Polskiej, AON, Warszawa, 1995
 • 14. Marczak Józef, Jakubczak Ryszard, Gąsiorek Krzysztof, Działania niere- gularne sił obrony terytorialnej, AON, Warszawa, 1996.
 • 15. Marighella Carlos, Mini-podręcznik partyzanta miejskiego, 1969.
 • 16. Marszałek Maciej, Denysiuk Irmina, Koncepcja użycia sił zbrojnych w wojnach nieregularnych, AON, Warszawa, 2011.
 • 17. Organizacja i prowadzenie działań bojowych w rejonach zurbanizowanych, szkol. 723/88, Warszawa, 1990
 • 18. Prowadzenie działań w konflikcie o wysokiej intensywności oraz w operacjach stabilizacyjnych i wsparcia pokoju w terenie zurbanizowanym, DWLąd 173/2010, Warszawa, 2010.
 • 19. Regulamin działań Wojsk Lądowych, DWLąd wewn. 115/2008, Warszawa, 2008.
 • 20. Sobolewski Grzegorz, Rola terenu zurbanizowanego we współczesnych operacjach, AON, Warszawa, 2005.
 • 21. Sobolewski Grzegorz, Wybrane aspekty walki w mieście, AON, Warszawa, 2005.
 • 22. Ścibiorek Zbigniew, Chrobak Ryszard, Działania nieregularne w operacjach na obszarze kraju, AON, Warszawa, 1994.
 • 23. Więcek Wojciech, Zwalczanie przeciwnika nieregularnego, AON, Warszawa, 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6990aee5-85dd-45ef-bba9-6b50b5d26737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.