PL EN


2016 | 2(29) | 419-422
Article title

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania”

Content
Title variants
Conference
Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania
Languages of publication
PL
Abstracts
W dniu 18 maja 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona problematyce zarządzania. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni, a także zaproszeni goście z: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Uczelni Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz świata biznesu, PARP-u, Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Wydarzenie patronatem medialnym objęła telewizja TVP INFO. Rozważania na konferencji dotyczyły takich zagadnień, jak: kształtowanie kultury organizacyjnej, znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą w organizacjach, negocjacje podstawą funkcjonowania organizacji, rola kontroli, controllingu i audytu w zarządzaniu organizacją oraz marketing źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku. Na konferencji obecni byli studenci kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, którzy pomogli w organizacji całego przedsięwzięcia.
Year
Issue
Pages
419-422
Physical description
W dniu 18 maja 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Dates
published
2016
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, a.szejniuk@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6995eebb-ebd2-478a-82f3-469585435892
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.