PL EN


2018 | 1(94) | 3-20
Article title

Działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych w UE. Aspekty publicznoprawne

Title variants
EN
Cross-border activities of insurance intermediaries in the European Union. Public-law aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych na wewnętrznym rynku finansowym Unii Europejskiej ma swój praktyczny wymiar. W artykule zostały przedstawione formy, na podstawie których pośrednik ubezpieczeniowy może prowadzić działalność zgodnie z zasadą przedsiębiorczości (filia, oddział, przedstawicielstwo) oraz zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług (poza placówką). Omówione zostało postępowanie notyfikacyjne w przypadku zakładania oddziału lub wykonywania działalności poza stałą placówką oraz kompetencje właściwych organów nadzorczych (krajowych i unijnych) w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie w zakresie prowadzenia działalności transgranicznej przez pośredników ubezpieczeniowych na terenie Unii Europejskiej.
EN
Cross-border activities of insurance intermediaries in the internal market of the European Union has its practical dimension. In the article were presented forms, on the basis of which insurance intermediary activities can be carried out in accordance with the principle of establishment (subsidiary company, branch, representative office), and in accordance with the principle of freedom to provide services (except base). Notification procedure has been discussed for the establishment of a branch or perform activities outside fixed base and competence of the competent supervisory authorities (EU and national) in the Act on insurance distribution in terms of the scope of the cross-border activities of insurance intermediaries in the European Union.
Year
Volume
Pages
3-20
Physical description
Contributors
  • dr hab. Wydział Finansów i Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-699c5032-cbd3-437b-9ef7-33d1fb06bb1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.