PL EN


2013 | 2 | 1 | 208-220
Article title

TBTF status and interest costs of banks. The evidence from Central European countries

Content
Title variants
PL
Status podmiotu zbyt dużego by upaść a koszty odsetkowe banków. Doświadczenia z Europy Środkowej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł bada, czy posiadanie statusu podmiotu zbyt dużego, by upaść (TBTF) wpływa na koszty odsetkowe ponoszone przez banki z krajów Europy Środ-kowej. W obliczeniach posługujemy się obszernym zestawem danych z lat 1994-2009 oraz różnymi sposobami identyfikacji banków TBTF. Po uwzględnieniu innych niż związane ze skalą działania, determinant kosztów odsetkowych, brak jest dowodów empirycznych, że duże banki raportują statystycznie istotnie niższe koszty odsetkowe. Rezultaty badawcze są odporne na zmiany metody estymacji modeli ekonometrycznych.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
208-220
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego , Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, kjtrist@kozminski.edu.pl
 • Dr hab., Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, World Economy Research Institute, Szkoła Główna Handlowa, okowale@kozminski.edu.pl
References
 • 1. Athavale M. (2000), Uninsured deposits and the too-big-to-fail policy in 1984 and 1991, „American Business Review”, Vol. 18 (2), p. 123-128.
 • 2. Balasubramnian B., Cyrce K. B. (2011), Market discipline of banks: Why are yield spread on bank-issued subordinated notes and debentures not sensitive to banks risks ?, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 35, p. 21-35.
 • 3. Ellis D. M., Flannery M. J. (1992), Does the debt market assess large banks’ risk ? Time series evidence from money center CDs, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 30, p. 481-502.
 • 4. Hasan I, Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł. (2012), Market discipline during crisis: Evidence from bank depositors in transition countries, Wharton Financial Institution Center Working Paper 12-12.
 • 5. Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł. (2012), Do depositors react to the conditions of banks' foreign owners? The univariate evidence from Central European countries, „Studia Ekonomiczne Uniwersystetu Ekonomicznego w Katowicach”, Zeszyt 104, p. 137-144.
 • 6. Karas A., Schoors K. (2012), Bank network, interbank liquidity runs and the identitication of banks that are Too InterConnected to Fail, Second CInST Banking Workshop, Moscow.
 • 7. Krause A., Ginsante S. (2012), Interbank lending and the spread of bank failures: A network model of systemic risk, Journal of Economic Behavior and Organization, doi.org/10.1016/j.jebo.2012.05.015.
 • 8. Markose S., Giansante S., Shaghaghi A.R. (2012), ‘Too intercon-nected to fail’ financial network of US CDS market: Topological fragility and systemic risk, „Journal of Economic Behavior and Organization”, http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2012.05.016.
 • 9. Oliveira R.F., Schiozer R.F., Barros L.A.B. (2011), Financial crisis and cross-border too big to fail perception, Midwest Finance Association 2012 Annual Meetings Paper. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1787661.
 • 10. Pop A., Pop D. (2009), Requiem for market discipline and the specter of TBTF in Japanese banking, „The Quarterly Review of Economics and Finance”, Vol. 49, p. 1429-1459.
 • 11. Völz M., Vedow M. (2011), Market discipline and too-big-to-fail in the CDS market: Does banks’ size reduce market discipline ?, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 18, p. 195-210.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69a9f86c-3ed5-4a0e-af92-e7317f70a1bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.