PL EN


2018 | 505 | 281-291
Article title

System informacyjny w strategii zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa odzieżowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule dokonano charakterystyki przepływów informacyjnych z punktu widzenia strategii zarządzania łańcuchami dostaw. Omówiono rolę, jaką spełnia skuteczny przepływ informacji w strategii zarządzania przedsiębiorstw odzieżowych na przykładzie Zary. Stosowana strategia szybkiego reagowania na popyt ze strony klientów wymaga pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania olbrzymiej ilości informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji. Dążenie do zaspokojenia potrzeb klientów w możliwie najkrótszym czasie wymaga działań zapewniających integrację poszczególnych ogniw łańcucha dostaw. Skuteczny system informacji logistycznej sprzyja planowaniu poszczególnych procesów logistycznych, do których należą: prognozowanie popytu, planowanie potrzeb materiałowych, tworzenie relacji z klientami. Możliwa staje się koordynacja przepływów w całym łańcuchu przepływu dóbr, jak również monitoring i kontrola przebiegu procesów logistycznych, takich jak: zakupy, sprzedaż, gromadzenie i utrzymywanie zapasów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69abd8ff-bc4e-4b4c-971d-a8f6f3bc3a3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.