PL EN


Journal
2020 | 16 | 3 | 409-420
Article title

Estonian logistics market 2018 survey: analysis and findings

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Przegląd estońskiego rynku logistycznego 2018: analiza i wnioski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Estonian logistics market survey has been completed three times (during years 2007, 2012 and 2018), and this research reports development from the most recent survey concerning operating conditions and logistics costs as well as performance. Survey concerns manufacturing, trading and logistics service companies. Methods: Research data was gathered through an online survey executed during summer and early autumn of 2018. The survey received a total of 122 responses from manufacturing, trade and logistics service provision. Results of the study are compared to earlier years, and with the same approach completed Finnish logistics market survey. Results: Survey responses showed that Estonian logistics market has been experiencing overheating and the costs of logistics activities are clearly increasing. Logistics service providers have experienced negative effects resulting thereof more than manufacturers or trading companies. Inventories and delivery times have increased, which has resulted in longer cash conversion cycles. Other than inventory and lead time related supply chain metrics have developed positively, indicating that the overall performance in Estonian logistics has remained high. Conclusions: Increase of logistics costs and inventories remain as main future challenge for Estonian logistics. In other regards, development has been good, and quality of e.g. logistics services and customs have increased and is at high level.
PL
Wstęp: analiza estońskiego rynku logistycznego była realizowana trzy razy (w latach 2007, 2012 oraz 2018). Poniższa praca prezentuje najświeższe wyniki dotyczące warunków operacyjnych oraz kosztów logistycznych. Badanie obejmuje przedsiębiorstwa z branży przetwórczej, handlowej i logistycznej. Metody: Dane wejściowe zostały zebrane poprzez ankiety przeprowadzone on-line w okresie lato - wczesna jesień 2018. Uzyskana 122 odpowiedzi od przedsiębiorstw z branży przetwórczej, handlowej oraz logistycznej. Uzyskane wyniki zostały porównane z wcześniej uzyskanymi wynikami z poprzednich lat, przy zastosowaniu tej samej metodologii. Wyniki: Wyniki wskazują, że estoński rynek logistyczny wykazuje objawy przegrzania oraz wyraźny wzrost kosztów operacji logistycznych. Dostawcy usług logistycznych doświadczają wyraźniejszych negatywnych efektów w porównaniu z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Zaobserwowano wzrost zapasów oraz okresów dostaw, co skutkuje dłuższymi cyklami obiegu pieniężnego. Wnioski: Wzrost kosztów logistycznych pozostaje wyzwaniem przyszłości dla estońskich logistyków. Jednak rozwój i jakość usług logistycznych wzrasta i jest na wysokim poziomie.
Journal
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
409-420
Physical description
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69adca4a-9d59-4c36-86fa-f96575b2f7e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.