PL EN


2014 | 1 | 23-33
Article title

Młodzież o wojsku – refleksje z perspektywy dwóch rocznic

Content
Title variants
EN
Youth on military. Reflections from the perspective of two anniversaries
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
1
Pages
23-33
Physical description
Dates
published
2015-03-09
References
 • Jezierski A., Stosunek młodzieży akademickiej do wojska i służby wojskowej, Sprawozdanie z badań WIBS MON, WIBS MON, Warszawa 2003.
 • Kloczkowski M., Zajdzik J., Sińczuch M., Proces profesjonalizacji w percepcji żołnierzy zawodowych, Sprawozdanie z badań WBBS, WBBS MON, Warszawa 2008.
 • Kołodziejczyk A., Wojsko a społeczeństwo. Kulturowe podobieństwa i odmienności studentów uczelni cywilnych i wojskowych, Sprawozdanie z badań WIBS MON, Warszawa 2004.
 • Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań CBOS, 2008, <www.cbos. pl>, (dostęp: 10.03.2014).
 • Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań CBOS, 2008a [Evaluation of Public Institutions. Research report of CBOS], <http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2008/K_149_08.PDF> (dostęp: 10.06. 2009).
 • Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań CBOS 2014, <www.cbos. pl>, (dostęp: 10.03.2014).
 • Pasternak J. Postawy młodzieży płockiej wobec służby wojskowej, „Notatki Płockie”, 18/3-72, <http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/ 855/1973/1375/3_72/33296>, (dostęp: 25.03.14).
 • Polacy o służbie wojskowej [Poles on military service], Komunikat z badań CBOS, 2008, <www.cbos.pl>, (dostęp: 11.03.2014).
 • Polacy o służbie wojskowej, Komunikat z badań CBOS, 2008b [Poles on military service. Research report of CBOS.], <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_019_08.PDF>, (dostęp: 10.06. 2009).
 • Profesjonalizacja służby wojskowej. Opinie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Raport z badań dla MON, „ZBN PTS”, Warszawa 2008.
 • Sińczuch M., Inicjacyjny aspekt zasadniczej służby wojskowej, Raport z badań jakościowych – materiał do użytku wewnętrznego, DSS MON, Warszawa 1996.
 • Sińczuch M., Młodzież, obronność, społeczeństwo. Analiza kulturowa, [w:] Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej, Orzyłowska A. (red.), WCEO, Warszawa 2011.
 • Sińczuch M., Ocena jakości kształcenia w uczelniach wojskowych w opinii podchorążych, Sprawozdanie z badań WBBS [Quality of education in military schools in opinions of cadets. Research report of WBBS.], WBBS MON, Warszawa 2008.
 • Sińczuch M., Weseliński M., Kiciński Ł., Ocena jakości kształcenia w szkołach podoficerskich w opinii elewów oraz ocena przydatności wykształcenia wojskowego w realiach służby w opinii oficerów WP, Sprawozdanie z badań WBBS, WBBS MON, Warszawa 2009.
 • Skrzypkowski E, Postawy młodzieży przedpoborowej, Wyd. GZ WP, Warszawa 1962.
 • Szaciło T., Młodzież a wojsko, „Zeszyty Naukowe WAP”, Seria Pedagogiczna, Warszawa 1962, Nr 7/25.
 • Wachowicz M., Generalny sondaż nastrojów – zsw. Jesień 2006. Sprawozdanie z badań, WBBS 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69b5eb55-7af5-4eaa-8fbb-8128fe5b04d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.