PL EN


2013 | 6 | 17-35
Article title

Genetyczne modyfikacje jako czynnik zagrożeń i szans we współczesnym świecie

Authors
Content
Title variants
EN
Genetic modification as a factor in the risks and opportunities in the modern world
Languages of publication
PL
Abstracts
Rośliny i zwierzęta wykorzystywane przez człowieka ulegały przez stulecia modyfikacjom. W wyniku selekcji powstawały odmiany charakteryzujące się cechami korzystnymi z punktu widzenia hodowców. Do niedawna organizmy użytkowane przez człowieka były modyfikowane na drodze selekcji, bądź ulegały zmianom w wyniku mutacji. Rola człowieka polegała na tworzeniu warunków sprzyjających powstawaniu zmienności i wyborze odpowiednich form. Sam proces powstawania tej zmienności i mechanizmy przekazywania informacji genetycznej pozostawały poza możliwościami ingerencji lub była ona możliwa tylko w znikomym stopniu. Dzięki poznaniu budowy DNA i sposobu kodowania informacji genetycznej stało się możliwe konstruowanie nowych zmienionych organizmów z pominięciem tradycyjnych procesów selekcji i mechanizmów rozmnażania. Obecnie w warunkach laboratoryjnych część DNA jednego organizmu zostaje wprowadzona do DNA drugiego organizmu - transgeneza, a następnie przez tradycyjną hodowlę powstaje nowy organizm o zmienionych cechach. Ta część DNA, która jest wprowadzana ma na celu modyfikację - czyli poprawę pewnych cech gatunkowych.
EN
The author presents various issues related to the threats and opportunities linked with GMOs. This is a new technology and we do not know what can be long-term effects of its use on the environment and human health and life. Consequences for the environment and for the health of people who eat these products can not be assessed without accurate, long-term studies. The negative influence of these products on the human body can be revealed many years later. It would therefore wait for one or two generations, and see if there will be negative consequences of the use of GMOs. Genetic engineering also opens up a whole new perspective. Thanks to it perhaps in the future we will be able to solve many global problems such as hunger in the world.
Keywords
Year
Volume
6
Pages
17-35
Physical description
Contributors
References
 • Biuletynu Polskiej Federacji Biotechnologii Nr 2 (11) 2010 str. 3
 • Bujak H.: Mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, [w] Organizmy genetycznie zmodyfikowane, Poznań 2007.
 • Dane za stroną internetową: http://www.biolog.pl
 • Dane za stroną internetową: http://www.BioTechnolog.pl
 • Dane za stroną internetową: http://www.ekoportal.gov.pl
 • Dane za stroną internetową: ISAAA: http://www.isaaa.org Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2011
 • Dąbrowski Z. T.: Genetycznie modyfikowane organizmy, Wieś Jutra nr 1, Warszawa 2008.
 • Diablak A.: Polskie regulacje dotyczące organizmów modyfikowanych genetycznie. [w:] – Poznajemy swoje poglądy. Konferencja na rzecz Ekorozwoju, Białystok 2003
 • Dz. U. C 200/1, 22/07/2010 w sprawie wytycznych w zakresie opracowaniakrajowych środków dotyczących współistnienia upraw i mających na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych.
 • http:// www.greenpeace.org/raw/content/poland/press-centre/dokumenty-i-raporty
 • http://www.gmo-free-regions.org
 • http://www.parl.sejm.gov.pl
 • http://www.portalspozywczy.pl
 • http://www.portalspozywczy.pl/zboza-oleiste/wiadomosci/uprawy-gmo-na-swieciezajmuja- 160-mln-ha,73679.html
 • Linkiewicz A., Sowa S.: Zwierzęta genetycznie zmodyfikowane, [w:] Organizmy genetycznie zmodyfikowane, Poznań 2007
 • Malepszy S.: Rola postępu biologicznego w produkcji roślinnej, Postępy Nauk Rolniczych nr 3, Warszawa 2004.
 • Malepszy S.: Uwagi o wprowadzeniu do rolnictwa w Polsce odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych. Postępy Nauk Rolniczych nr 6, Warszawa 2006.
 • Narkiewicz - Jodko J.: GMO - zagrożenie dla produkcji rolniczej i środowiska, [w:] Polska wolna od GMO. Perspektywy europejskie i narodowe, Toruń 2008.
 • Paszewski A.: Sukcesy naukowe biologów a problemy etyczne, [w:] LI progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek -nauka - wiara, pod red. J. J. Jadackiego, A. Białeckiej, Warszawa 2001.
 • Raport nt. rozwoju rolnictwa na naszym globie pt. ”Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój” IAASATD 2009
 • Sękowski M., Gworek B.: Genetycznie modyfikowane organizmy w środowisku, Warszawa 2008.
 • Sowa S., Linkiewicz A.: Rośliny genetycznie zmodyfikowane, [w:] Organizmy genetycznie zmodyfikowane, Poznań 2007.
 • Sowa S., Linkiewicza.: Rośliny genetycznie zmodyfikowane. Materiały szkoleniowe: Organizmy genetycznie zmodyfikowane . Poznań, 2007, s. 46
 • Stankiewicz D.: GMO - korzyści i zagrożenia, Infos nr 19, Warszawa 2007.
 • Szopa J., Łukaszewicz M.: Stan i perspektywy rozwoju roślin transgenicznych w Polsce, Wieś Jutra nr 7, Warszawa 2003.
 • Wrześniewska - Wal I.: Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • www. tech. money.pl
 • www. transgeniczneorganizmy.wordpress.com2011
 • www.ekoportal.gov.pl
 • www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/executivesummary
 • Zimny J., Oleszczuk S.: Zastosowania GMO w medycynie, [w] Organizmy genetycznie zmodyfikowane, Poznań 2007.
 • Zwierzchowski L.: Biotechnologiczne wykorzystanie gruczołu mlecznego - perspektywy manipulacji genetycznych białkami mleka, Biotechnologia nr 2, Poznań 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69c67227-be28-4afd-a6f5-33a6648a3ad0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.