PL EN


2018 | 1(21) | 175-186
Article title

Glosa (aprobująca) do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. SK 39/15

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A voice (approving) the judgment delivered by the Constitutional Tribunal of 12 December 2017 SK 39/15
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
175-186
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bończyk-Kucharczyk E., Komentarz do art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w: E. Bończyk-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LEX/el. 2014.
 • Kordela M., Aksjologiczna wykładania prawa, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, nr 110.
 • Kurlej M., Prawo własności nieruchomości na gruncie prawa francuskiego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2011, nr XI.
 • Łukaszewska A., Wywłaszczanie nieruchomości, w: Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, pod red. J. Szachułowicza, M. Krassowskiej, A. Łukaszewskiej, Warszawa 2002.
 • Mikołajewicz J., Pojmowanie państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Polskie dyskusje o państwie prawa, pod red. S. Wronkowskiej, Warszawa 1995.
 • Mikołajewicz J., W. Smolak, Zasada demokratycznego państwa prawnego w aksjologii Konstytucji RP, w: Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, pod red. S. Wronkowskiej, Warszawa 2006.
 • Pawłowski S., Aksjologia zwrotu nieruchomości pozyskanych w drodze umowy ekspropriacyjnej, w: Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017.
 • Szewczyk M., Aksjologia prawa zagospodarowania przestrzeni, w: Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017.
 • Szewczyk M., Wywłaszczanie nieruchomości (część IV, rozdz. 4), w: Prawo zagospodarowania przestrzeni, pod red. Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Krusia, Warszawa 2012.
 • Tomaszewski K., Prywatyzacja realizacji celów publicznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 6.
 • Wojciechowski P., Komentarz do art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, pod red. P. Czechowskiego, Warszawa 2015.
 • Zimmermann M., Wywłaszczenie. Studium z dziedziny prawa prywatnego, Lwów 1930.
Notes
PL
III. Z orzecznictwa
EN
III. Judicial decisions and case reports
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69c84484-e13a-4719-a630-883df3f5a63f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.