PL EN


2015 | 9 | 143-157
Article title

La formazione dell’autonomia e lo sviluppo della riflessività di futuri insegnanti sull’esempio di un tirocinio professionale di lingua francese

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Encouraging autonomy and reflection in preservice teachers on the example of a pedagogical practice in French teaching
PL
Kształtowanie autonomii i postaw refleksyjnych u przyszłych nauczycieli na przykładzie praktyki pedagogicznej z języka francuskiego
Languages of publication
FR
Abstracts
FR
L’articolo tratta la concezione di teorie soggettive elaborate da studenti in fase di preparazione pedagogica nonché la loro influenza sullo sviluppo di autonomia dei futuri insegnanti. La seconda parte presenta i risultati della ricerca condotta durante il tirocinio professionale tra gli insegnanti principianti di lingua francese, avente come scopo l’analisi di tale esperienza sulla verifica delle teorie soggettive e lo sviluppo dell’autonomia dell’insegnante.
EN
The article presents the concept of subjective theories observed in students preparing to be teachers of foreign languages and discusses such theories’ impact on the development of autonomy in a beginning teacher. The verification of subjective theories may be achieved by an in-depth reflection over one’s own teaching skills and tools, which should be cultivated in students from the earliest stage possible. The second part of the article presents the results of a survey conducted among students pursuing a pedagogical practice in French teaching, conducted in order to investigate the role of this teaching experience in the verification of subjective theories and the development of an autonomous attitude.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję teorii subiektywnych występujących wśród studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela języków obcych oraz ich wpływ na rozwój autonomizacji początkującego nauczyciela. Rozwiązaniem umożliwiającym weryfikację i ewentualne korygowanie teorii subiektywnych jest jak najwcześniejsze kształtowanie w studentach umiejętności pogłębionej refleksji nad własnym warsztatem pracy. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki eskperymentu przeprowadzonego wśród studentów realizujących praktykę pedagogiczną z języka francuskiego, mającego na celu zbadanie roli tego doświadczenia w weryfikacji teorii subiektywnych i rozwijaniu autonomii nauczyciela.
Year
Issue
9
Pages
143-157
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Caroll D., 2005, Learning through interactive talk: A school-based mentor teacher study group as a context for professional learning, “Teaching and Teacher Education”, No. 21, pp. 457–473.
  • Kulińska A., 2011, Proces uczenia się przyszłych nauczycieli, [in:] Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska, Warszawa, pp. 226–236.
  • Komorowska H., 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
  • Michońska-Stadnik A., 2009, Od wyboru podręcznika do rozwoju autonomicznego poznania. Rola refleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych, [in:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, eds. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska, Poznań–Kalisz, pp. 97–106.
  • Michońska-Stadnik A., 2013, Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych, Wrocław.
  • Newby D., Allan R., Fenner A.B., Jones B., Komorowska H., Soghikyan K., 2007, Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków, Warszawa.
  • Stuart C., Thurlow D., 2000, Making in their own: Preservice teachers’experiences, beliefs, and class-room practices, “Journal of Teacher Education”, No. 51, pp. 113–121.
  • Szymankiewicz K., 2013, Kształtowanie refleksyjnych postaw przyszłych nauczycieli języka francuskiego – rola internetowego, dydaktycznego forum dyskusyjnego, „Języki Obce w Szkole”, No. 1, pp. 46–51.
  • Wilczyńska W., 1999, Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Poznań.
  • Wilczyńska W., 2002, Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69d8d028-6f94-486c-a33f-bf7a75b14136
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.