PL EN


2013 | 24 | 106-118
Article title

Waloryzacja zwałowisk pogórniczych jako obiektów geoturystycznych na przykładzie Zagłębia Ruhry

Content
Title variants
EN
Valorization of Post-mining Dumping Grounds as Geotourism Sites on the Example of the Ruhr Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zwałowiska pogórnicze stanowią nieodłączny element krajobrazu każdego z większych miast Zagłębia Ruhry oraz Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Rekultywacja tych form terenu stanowi ważny element zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów. Istnieje wiele metod wyznaczania poziomu rekultywacji oraz przystosowania tych form do celów funkcjonalnych. Autorzy podjęli próbę oceny zwałowisk w Zagłębiu Ruhry. W niniejszej pracy wykorzystano metodę waloryzacji zwałowisk i przeprowadzono analizę, wykorzystując koncepcję zasad waloryzacji dla zwałowisk węgla kamiennego zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Koncepcja ta zawiera ocenę w oparciu o dwa kryteria: wartość merytoryczną oraz dostępność. Do badań wytypowano dwadzieścia reprezentatywnych obiektów, kierując się powierzchnią zwałowisk, lokalizacją, zagospodarowaniem oraz złożonością problemów środowiskowych. Uzyskane wyniki wysoko oceniają zwałowiska zlokalizowane w Zagłębiu Ruhry, co stanowi o wysokim stopniu rekultywacji. Próba waloryzacji zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego zlokalizowanych w Zagłębiu Ruhry, przy wykorzystaniu zasad waloryzacji stworzonych dla zwałowisk zlokalizowanych w GZW, wykazała, iż konieczne były pewne modyfikacje tych zasad. Dotyczyły one głównie zagospodarowaniai położenia zarówno samych zwałowisk, jak i ogólnego zagospodarowania terenu (m.in. turystycznego). Analizując wyniki waloryzacji, da się zauważyć istotność efektywnej rekultywacji zwałowisk,wynikającej ze szczegółowych uregulowań prawnych. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż antropogeniczne formy terenu, takie jak zwałowiska pogórnicze, są wykorzystywane do celów dydaktycznych, rekreacyjnych czy krajobrazowych.
Contributors
author
  • Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, pdolnick@up.krakow.p
References
  • Gawor, Ł. (2004). Wybrane zagadnienia sozologii górniczej w Zagłębiu Ruhry i Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) na przykładzie zwałowisk pogórniczych – studium porównawcze. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, 260, 97–108.
  • Gawor, Ł., Main, M. (2007). Ausgewählte Umweltprobleme im Ruhrgebiet und im Oberschlesischen Kohlenbezirk (GZW) am Beispiel von Bergehalden. In: Veröffentlichungen von der 16. Tagung für Ingenieurgeologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07. bis 10. März 2007, Hsg. Otto F., 95–103.
  • Gawor, Ł., Szmatłoch, A. (2010). Koncepcja waloryzacji zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Acta Geographica Silesiana, 7, 23–30.
  • Held, T., Schmitt, T. (2001). Vom Spitzkegel zur Landmarke. Geographische Rundschau, H.9, Band 53, 19–26.
  • Labus, K. (2005). Parametryczna metoda oceny oddziaływania form turystyki na obiekty przyrody nieożywionej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, 269.
  • Schulz, D. (2004). Recultivation of Mining Waste Dumps in the Ruhr Area, Germany. W: Water, Air & Soil Pollution, Springer Netherlands, 89–98.
  • Wiggering, H., Kerth, M., (1991). Bergehalden des Steinkohlenbergbaus. Braunschweig/Wiesbaden: Verlag Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69d8e59b-295d-4e41-b92d-0dc65ed0c244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.