PL EN


2013 | 4(42) | 33-44
Article title

Механизмы формирования денежных переводов трудовых мигрантов из Украины в посткризисный период

Content
Title variants
EN
Mechanisms of formation of the cash flows of Ukrainian labour migrants
PL
Mechanizmy kształtowania się przepływów pieniężnych ukraińskich migrantów zarobkowych
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The article presents the issue of cash flow from operating Ukrainian migrants in the European Union. Their size is large, but most of the funds remain in the countries employing migrants.
PL
Artykuł podejmuje kwestie przepływów pieniężnych od migrantów ukraińskich pracujących w Unii Europejskiej. Ich wielkość jest znaczna, ale większość środków finansowych pozostaje w państwach zatrudniających migrantów.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69dc811c-2194-47b2-9e80-afe78c02b903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.