Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 7(64/1) | 49-85

Article title

Nowe tłumaczenie i interpretacja Iz 55,3-5. Studium egzegetyczno-historyczne.

Authors

Content

Title variants

EN
A New Translation and Interpretation of Isaiah 55:3-5. An Exegetical and Historical Study.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Abstract: Artykuł próbuje opisać teologię Dawidowego świadectwa w Iz 55,3-5 na podstawie historycznego tła, jakim był ostatnie dziesięciolecie wygnania babilońskiego i wewnętrzne rozterki judejskich wygnańców. Podjęta zostaje kwestia, czy wieczne przymierze w Iz 55,3-5 stanowi kontynuację przymierza synajskiego, czy raczej swoją treścią wykracza poza prawo Mojżeszowe, dając zaczątek zupełnie nowej relacji Boga z Izraelem. Zwraca się również uwagę na istnienie redakcyjnego dodatku, który przesuwa ciężar oryginalnego przesłania z rewanżystowskiego judeocentryzmu w kierunku irenicznego etnocentryzmu, typowego dla Księgi Jonasza.
EN
The article proposes a new translation and interpretation of the messianic prophecy in Isa. 55:1-7, whose vv. 3-5 are thoroughly analyzed. The analysis includes not only the meaning of the individual words, but also the syntactic situation of the whole sentences. It was taken into account the problem of the historical context in which Deutero-Isaiah lived, worked and preached his message. This survey is designed to obtain a better understanding of the periscope, a more consistent translation and structure of the whole passage. The study undertakes an inquiry into the question of whether the eternal covenant in Isa. 55:1-7 is the continuation of the Sinaitic Covenant, or rather does its content go beyond the Mosaic Law, creating a totally new relationship of God with Israel. The study also draws attention to the existence of a redactional addition, which shifts the weight of the original message from a revanchist Judeocentrism toward the irenic ethnocentrism typical of the Book of Jonah.

Contributors

 • Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • ALT A., „The Formation of Israelite State in Palestine”, w: Essays on the Old Testament History and Religion (Garden City 1967);
 • BALTZER K., Deutero-Isaiah (Minneapolis 1999);
 • BICKERMANN E. J., „The Babylonian Captivity", w: W. D. DAVIES - L. FINKELSTEIN (red.), The Cambridge History of Judaism (Cambridge 1984) I;
 • BLENKINSOPP J., “A Jewish Sect of the Persian Period”, w: CBQ 52 (1990) 39–49;
 • W. BRUEGGEMANN, “Is 55 and Deuteronomic Theology”, w: ZAW 80 (1968) 191–203;
 • CRAGHAN F., „Księga Wyjścia”, w: W. R. FARMER (red.), Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego (Warszawa 2001) sub voce;
 • DELITZSCH F., Biblical Commentary on the Prophecies of Isaiah (Grand Rapids 1954) II;
 • EISSFELDT O., „The Promises of Grace to David in Isaiah 55,1-5”, w: B. W. ANDERSON - W. HARRELLSON (red.), Israel’s Prophetic Heritage. Essays in Honor of James Muilenburg (New York 1962), ss. 196-207;
 • GRABBE L. L., The Persian and Greek Periods (Philadelphia 1992) I;
 • KOPEĆ W., „Starotestamentalne przymierza zapowiedzią i znakiem”, w: Eucharystia sakramentem braterstwa (Wrocław 2002), ss. 25-26;
 • JANKOWSKI A., „Biblijne pojęcie przymierza”, w: Biblijna teologia przymierza (Kraków 1997);
 • KRAUS H.-J., Psalms 1-59 (Minneapolis 1989);
 • LIVERANI M., Oltre la Bibbia (Bari 2004);
 • MELUGIN R. F., The Formation of Isaiah 40-55, Berlin 1976;
 • MICHEL D., „Das Rätsel Deuterojesaja”, w: Theologia viatorum 13 (1975/76) 115-132;
 • SOGGIN J. A., Storia d’Israele (Brescia 2002);
 • TADMOR H., “The Babylonian Exile and the Restoration”, w: H. BEN-SASSON (red.), A History of the Jewish People (Cambridge 1976);
 • VON RAD G., Teologia dell’Antico Testamento (Brescia 1974) I-II;
 • WATTS J. D. W., Isaiah 34-66 (Waco 2005);
 • WESTERMANN C., Isaia 40-66 (Brescia 1978).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2451-2168
ISSN
2083-2222

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-69e42887-ee46-4fbf-b0c9-eeafde68ced3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.