PL EN


2012 | 94 | 113-120
Article title

Konstytucyjna regulacja następstwa tronu w wybranych monarchiach europejskich

Title variants
EN
Constitutional Regulation of the Throne Succession in some European Monarchies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy zasad dziedziczenia tronu w wybranych monarchiach europejskich. Omówiono przepisy regulujące następstwo tronu w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, pominięto zaś takie państwa o ustroju monarchicznym, jak: Luksemburg, Lichtenstein, Monako i Dania.
EN
The article analyses the rules of the throne succession in some European monarchies. It presents the regulatory principles of the throne succession in Belgium, Spain, Netherlands, Norway, Sweden and Great Britain. Monarchies such as Luxembourg, Lichtenstein, Monaco and Denmark have not been described in the article.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. David Cameron proposes changes to royal succession, BBC News, 12 October 2011, http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-15282940, Retrieved 12 October 2011.
 • 2. Act of Settlement; www.legislation.gov.uk.
 • 3. Act of Succession; at the Rikstag website.
 • 4. Constitucion espanola de 1978; The Spanish Constitution in English. Website of the Goverment of Spain.
 • 5. Constitution of Netherlands; Dutch government website.
 • 6. Morby J., Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1998.
 • 7. Royal Marriages Act; www.legislation.gov.uk.
 • 8. The Belgian Constitution; Website of Belgian House of Representatives.
 • 9. The Constitution of the Kingdom of Norway; Norwegian Parliament's (Stortinget) website.
 • 10. The Descendants of King George I of Great Britain, by Daniel A. Willis [Baltimore: Clearfield, 2002].
 • 11. The Royal House of Stuart, by A.C. Addington [London: Skilton, 1969-1976].
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69f19dec-f7b1-4da8-95da-6264d79b8919
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.