PL EN


2016 | 2 |
Article title

Kwestia narkotyków wserialu "Breaking Bad"

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorka w niniejszym tekście stara się przedstawić bliżej ogólną problematykę narkotyków, poprzez analizę treści popularnego amerykańskiego serialu Breaking Bad. Pragnie pokazać przy tym jak bardzo zmieniła się telewizja i gatunek serialu. W swojej pracy, autorka skupia się przede wszystkim na obecności narkotyków w serialu : jako nałogu niektórych postaci i jako biznesie na którym zarabia główny bohater. Dodatkowo postawy niektórych bohaterów serialu zostały poddane analizie, doszukując się motywów ich działania lub ukrytych słabości. Dla autorki ważna jest również kwestia fenomenu popularności serialu, dlatego też stara się przyjrzeć mu bliżej w niniejszej pracy.
EN
The author in this text try introduce closer general issues of drugs, by analizing content popular american TV series Breaking Bad. It wants to show how much television and tv series changed. In his scientist work, the author is focusing on the presence of drugs in the tv series: as addiction some characters, and business which the main character earns the money, Also the attitude of some hero in tv series come analysed searching for the motives or hidden weakness. For author the also important is the question of phenomenom of popularity series, that why she try looking him closer in this work.
Publisher

Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • -
References
 • Chmielewska K., Baran-Furga H. (1995). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Warszawa: SPPiP "Wspólna".
 • Grudzińska Z., Doliński J. (1997). Uzależnienia: Tak się zaczyna destrukcja charakteru i organizmu. Sposoby wyjścia. Warszawa: Spar.
 • Kiełbasa B. (2007). Profilaktyka uzależnień. Sosnowiec: Projekt-Kom.
 • McCartney J. (2013). Why 'Breaking Bad' is the greatest thing on television. „The Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/10234868/Why-Breaking-Bad-is-thegreatest-thing-on-television.html [20.02.2016].
 • Meek J. (2013). It's the moral thing to do. ”London Review of Books”, http://www.lrb.co.uk/v35/n01/james-meek/its-the-moral-thing-to-do [10.05.2016].
 • Orbitowski Ł. (2013), „Breaking Bad”: najlepszy serial w historii telewizji? „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75475,14455935,_Breaking_Bad___najlepszy_serial_w_historii_telewizji_.html [20.02.2016].
 • Paarlberg M. (2013). Why Breaking Bad is a middle-class horror story. „The Guardian”, http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/09/breaking-bad-middle-class-horrorstory, [20.02.2016].
 • Szeremeta K. (2014), Ewolucja (anty)bohatera na przykładach trzech współczesnych seriali: Trawka, Breaking Bad, Penoza. [w:] Bruszewska-Przytuła D., Chimińska M., KrawczykŁaskarzewska A. (red.). Seriale w kontekście kulturowym: Społeczeństwo i Obyczaje. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 234-247.
 • Wierzchowska J. (2014), Walter White bierze sprawy w swoje ręce. Amerykańskie mity a serialowa rzeczywistość klasy średniej w Breaking Bad, [w:] Cichimińska M., NaruszewiczDuchlińska A. (red.), Seriale w kontekście kulturowym: Historia i Polityka, Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 138-151
 • Wondemaghen M. (2015), Walter White: The psychopath to Whom We Can All Relate? [w:] Blevis J., Wood D. (red.), The Methods of Breaking Bad: Essays on Narrative, Character and Ethics, North Carolina: McFarland, 122-131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69f25454-d223-4bd4-90d8-b3a53220bcc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.