PL EN


2017 | 3 (71) | 7-15
Article title

Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie HIV i AIDS

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Criminal liability for exposure to HIV and AIDS
RU
Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией и СПИДом
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiona krótka analiza regulacji związanej z odpowiedzialnością karną za narażenie na zarażenie wirusem HIV i chorobą AIDS pozwala stanąć na stanowisku, iż zamiast skupiać się na karaniu i tak „ukaranego” już nosicielstwem wirusa HIV sprawcy przestępstwa z art. 161 §1 k.k. należałoby raczej zastanowić się nad rozwiązaniami, które uniemożliwiałyby przenoszenie się w większości przypadków śmiertelnego wirusa.
EN
The brief analysis of the criminal liability regulation for exposure to HIV and AIDS presents the view that instead of focusing on the punishment of alreadypenalized HIV carriers, 161 §1 k.k. One should rather consider solutions that would make it impossible to transmit in most cases of fatal virus.
RU
Представленный короткий анализ регулирования касательно уголовной ответственности за заражение вирусом ВИЧ и болезнью СПИД, позволяет принять позицию, что вместо того, чтобы сосредоточиться на наказанию и такого "наказанного" уже носителя вируса ВИЧ, виновника преступления, со ст. 161 §1 УК, следовало бы скорее задуматься над решениями, которые призвели бы к невозможности переноса, в большинстве случаев, смертельного вируса.
Publisher
Year
Volume
Pages
7-15
Physical description
Contributors
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a01c42f-199f-4cfb-b4a0-7f87915d56c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.