PL EN


2013 | 6 | 227-258
Article title

Uwięzienie ostatniego Kronenberga. Nieznane kronenbergia na w zasobie Delegatury IPN w Bydgoszczy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Kozłowski Ryszard. 1985. Polska Partia Robotnicza w województwie pomorskim 1942-1948. Bydgoszcz.
 • Kozłowski Ryszard. 2001. Życie społeczne i polityczne w latach 1945-1959. W Włocławek. Dzieje miasta, t. II: lata 1918-1998. Włocławek.
 • Kozłowski Ryszard. 2000. „Czerwony” Włocławek. Mity a rzeczywistość. Włocławek.
 • Bogutyn Jan. 1968. „Kształtowanie się władzy ludowej we Włocławku w latach 1945-1946”. Ziemia Kujawska 2.
 • Waszkiewicz Zofia. 2001. Życie polityczne Włocławka w latach 1918-1939. W Włocławek. Dzieje miasta, t. II: lata 1918-1998. Włocławek.
 • Nikonowicz Olga. 1978. „Niektóre problemy życia politycznego we Włocławku w latach 1918-1926”. Ziemia Kujawska 2.
 • Nikonowicz Olga. 1978. „Przemiany polityczne we Włocławku w pierwszym okresie dyktatury sanacyjnej 1926-1930”. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria A: Historia.
 • Nikonowicz Olga. 1979. „Polskie partie polityczne we Włocławku w ostatnich latach II Rzeczypospolitej (1935-1939)”. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria B: Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku.
 • Wojciechowski Mieczysław. Witold Łukaszewicz. 1968. Ruch robotniczy we Włocławku 1918-1939. W Pod czerwonym sztandarem. Szkice z dziejów klasowego ruchu robotniczego na Pomorzu Gdańskim i Kujawach 1871-1948. Bydgoszcz.
 • Raszkowska Zofia. 1978. Alster Antoni. W Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. Warszawa.
 • Kutta Janusz. 2000. Alster Antoni. W Bydgoski słownik biograficzny, t. VI. Bydgoszcz.
 • Kozłowski Ryszard. 1985. Polska Partia Robotnicza w województwie pomorskim 1942-1948. Bydgoszcz.
 • Głębowicz Bohdan. 1968. Ruch robotniczy w województwie pomorskim w latach 1945-1948. W Pod czerwonym sztandarem. Szkice z dziejów klasowego ruchu robotniczego na Pomorzu Gdańskim i Kujawach 1871-1948. Bydgoszcz.
 • Moczar Mieczysław. 1968. Barwy walki. Warszawa.
 • Wyderkowski Jan. 1971. Po wrześniu był lipiec. Warszawa.
 • Kapłan Bronisław. Henryk Haufa. 1971. Obywatelska służba. Szkice z dziejów i działalności MO i SB w województwie bydgoskim. Bydgoszcz.
 • Ptak Waldemar. Marek Szymaniak. 2010. Struktury urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie pomorskim/bydgoskim w latach 1945-1956. W Twarze bezpieki 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny. Bydgoszcz-Gdańsk.
 • Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-grudzień 1945). 2010. red. Beata Binaszewska. Piotr Rybarczyk. Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk.
 • Chrzanowski Bogdan. Andrzej Gąsiorowski. 2005. Konspiracja pomorska wobec powojennej rzeczywistości. W Polska podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945. Gdańsk.
 • Baliszewski Dariusz. Andrzej Krzysztof Kunert. 1999. Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956, t. I. Warszawa.
 • Czubiński Antoni. 1998. Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989). Poznań.
 • Friszke Andrzej. 2003. Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989. Warszawa.
 • Paczkowski Andrzej. 1998. Pół wieku dziejów Polski 1939-1989. Warszawa.
 • Sowa Andrzej. 2011. Historia polityczna Polski 1944-1991. Kraków.
 • Michna Waldemar. Adam Szynkarczuk. 1964. Rolnictwo w Polsce Ludowej. Warszawa.
 • Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945, t. III: 1944-1945. 2000. oprac. Dariusz Baliszewski. Andrzej Krzysztof Kunert. Warszawa.
 • Zawistowski Andrzej. 2010. Polska Ludowa. Wzrost podporządkowany doktrynie politycznej. W Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna. Warszawa.
 • Bajan Konrad. 1984. Polityka rolna w PRL. Warszawa.
 • Landau Zbigniew. Wojciech Roszkowski. 1995. Polityka gospodarcza II RP i PRL. Warszawa.
 • Łoś Piotr Szymon. 2005. Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku. Warszawa.
 • Żor Andrzej. 2012. Kronenberg. Dzieje fortuny. Warszawa.
 • Kołodziejczyk Ryszard. 1968. Portret warszawskiego milionera. Warszawa.
 • Kołodziejczyk Ryszard. 1979. Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne. Warszawa.
 • Landau Zbigniew. Jerzy Tomaszewski. 1995. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Zarys dziejów 1870-1995. Warszawa.
 • Celińska Elżbieta. Marianna Gruszczyńska. 2000. Brzezie. Zespół pałacowy. W Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Kujawy Wschodnie, t. I, cz. 1. Włocławek.
 • Celińska Elżbieta. Marianna Gruszczyńska. 2001. Wieniec. Zespół pałacowy. W Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Kujawy Wschodnie, t. I, cz. 2. Warszawa.
 • Dziedzictwo Kronenbergów. 2010. oprac. Mariusz Kosieradzki. Ewa Rosowska. Maciej Zdziarski. Warszawa.
 • Małolepsza Agata. 2010. Działalność artystyczna i ziemiańska rodu Reszke na przełomie XIX i XX wieku. Gdynia.
 • Kołodziejczyk Ryszard. 1970. Kronenberg Leopold Julian. W Polski słownik biograficzny, t. XV. Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Kubiak W. 2011. Kronenberg Leopold Julian. W Włocławski słownik biograficzny, t. VI. Włocławek.
 • Ilustrowany przewodnik po Włocławku z planem miasta. 1911. Włocławek.
 • Monografia powiatu włocławskiego. 1930. Włocławek.
 • Arentowicz Zdzisław. 1937. Włocławek. Włocławek.
 • Rudnicki Szymon. 1996. Ziemiaństwo polskie w XX wieku. Warszawa.
 • Łuczak Czesław. 1997. Arthur Greiser. Hitlerowski władca w Wolnym Mieście Gdańsku i w Kraju Warty. Poznań.
 • Epstein Catherine. 2011. Wzorcowy nazista. Arthur Greiser i okupacja Kraju Warty. Wrocław-Poznań.
 • Łuczak Czesław. 1972. „Kraj Warty” 1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej. Poznań.
 • Jastrzębski Włodzimierz. 2001. Kujawy w obrębie rejencji inowrocławskiej czasu wojny i okupacji (1939-1945). W Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 18-19 września 2000 r. Włocławek-Inowrocław.
 • Ihnatowicz Ireneusz. Antoni Mączak. Benedykt Zientara. Janusz Żarnowski. 2005. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Warszawa.
 • Słabek Henryk. 1978. Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje. Warszawa.
 • Głębowicz Bogdan. 1968. Rolnictwo powiatu włocławskiego w latach 1945-1968. W Monografia pow. włocławskiego. Włocławek.
 • Czaplicki Tadeusz. 2000. Szlacheckie ostatki. Dwudziestowieczna opowieść polskiego ziemianina. Warszawa.
 • Graduszewski Lech. 2009. „Sposób dokumentowania pracy operacyjnej WUBP i WUdsBP w Bydgoszczy na podstawie resortowych aktów normatywnych”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 2.
 • Cichoracki Piotr. 2009. Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957). Warszawa.
 • Głębowicz Bogdan. 1966. Realizacja reformy rolnej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w województwie pomorskim w latach 1945-1948. Toruń.
 • Dubrowska Małgorzata. 1999. „O znanych i nieznanych kronenbergianach na marginesie wystawy w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy”. Almanach Muzealny 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a026f82-5f16-4594-8fad-e9674225fb83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.