PL EN


2010 | 85 | 169-179
Article title

Komponenty poziomu jakości usług świadczonych przez administrację publiczną na przykładzie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Title variants
EN
Components of the Level of Service Qualities Provided by the Civil Service on the Example of the Municipal Office in Sosnowiec
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu zadowolenia klienta na przykładzie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Wyniki badań przeanalizowano przy wykorzystaniu analizy czynnikowej w celu wyznaczenia czynników ukrytych wpływających na poziom jakości usług.
EN
There is an analysis in the paper of customer's satisfaction research on example of Sosnowiec. The results was analyzed by factor analysis to determine hidden factors impacting on the level of services' quality.
Contributors
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Śląska
References
  • 1. Aczel A., 2000: Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, PWN.
  • 2. Bugdol M., 2008: Zarządzanie jakością w administracji publicznej, Difin.
  • 3. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., 2008: Współczesna ekonomia usług, WN PWN.
  • 4. Gaster L., 2003: Squires, Providinig Quality in the Public Sector. A practical Approach to Improving Public Services, Open University Press.
  • 5. Speller S., Ghobadian A., 1993: Excellence in local government: change for the public sector, Managing Service Quality, September 29-34.
  • 6. Gantar E., Walesiak M., 2004: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  • 7. Kożuch B., Kożuch A., 2008: Istota usług publicznych, "Współczesne Zarządzanie",1.
  • 8. www.sosnowiec.pl
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a07f34a-5442-4055-83cb-f4f67b3c3504
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.