PL EN


2006 | 9 | 1 | 141-158
Article title

Reakcje dzieci na internowanie ojców – działaczy Solidarności

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Children’s reactions to their father’s internment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawione w artykule badania ukazują przeżycia dzieci, których ojcowie byli internowani po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981. Takich dzieci było w Polsce około 20 tysięcy. Badania były przeprowadzone wśród 30 matek, które opowiedziały o reakcjach 54 dzieci w wieku od 1 do 18 lat. Matki opowiedziały o zmianach w zachowaniu dzieci, a to, co wyraziły dzieci w testach projekcyjnych, było zgodne z relacjami matek. Dzieci, niezależnie od wieku, zareagowały tęsknotą za ojcem, a jednocześnie poczuciem zagrożenia, podwyższonym poziomem niepokoju i lękiem, który wyrażał się pragnieniem spania z matką i ciągłego przebywania z nią. Lękiem spowodowane były liczne objawy psychosomatyczne i spadek ogólnej odporności organizmu. U dzieci młodszych w większości wypadków nastąpiła regresja w czynnościach samoobsługowych, zakłócenie snu, lęk przed ciemnością, zrywanie się z krzykiem, zaburzenie nastroju, grymasy i płaczliwość. U dzieci starszych również znacznie wzrósł niepokój, ale wystąpiły także inne zmiany. Ich lęk był bardziej konkretny (strach przed milicjantami, przed koniecznością emigracji), ale jednocześnie okazywały dumę z ojca i w wielu wypadkach starały się przejmować niektóre jego role, opiekować się matką i młodszym rodzeństwem. Niektóre z opisywanych wyżej zachowań dzieci są podobne do tych, które występują w innych sytuacjach separacji od ojca, ale łącznie zaobserwowane zmiany stanowią syndrom osobny.
EN
The tests show what children experienced during the time their fathers were interned under martial law in December 1981. Such children numbered in Poland ca. 20.000. The tests were conducted among 30 mothers who talked about the reactions of 54 children aged 1 to 18. They reported on the changes in their children's behaviour. What their children said in projective tests was coherent with mothers' reports. The children, irrespective of their age, yearned after their fathers. At the same time they lived under threat, manifested a heightened level of anxiety and fear. Therefore they wanted to sleep with their mothers and be always close to them. Their fear was associated with numerous psychosomatic symptoms and a fall of general immunity. In younger children there was in most cases a regression in self-service activities, their sleeping patterns were disturbed, they were afraid of darkness, often woke up and screamed, disturbance of mood, grimaces, and weepiness. In older children their anxiety considerably increased, but at the same time there were other changes. Their fear was more concrete (fear of militiamen, fear of necessity of emigration). At the same time they were proud of their fathers, and in many cases sought to take on some roles, took care of their mothers or younger brothers and sisters. Some of the reported patterns of behaviour were similar to those in other situations when children are separated from their fathers, but in total the changes in question constitute a different syndrome.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
141-158
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
  • Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, mariab@kul.lublin.pl
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a366b49-a3b4-49fb-afc4-5dc0e64c872f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.