PL EN


Journal
2013 | 1(39) | 111-120
Article title

Forecast of prices and volatility on the day ahead market

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of this paper is the forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market (DAM). The analysis was made for two portfolios of four contracts from 30.03.2009 to 28.10.2011 for two fixings on DAM. Four out of 24 contracts noted on DAM were chosen by PCA. Prices were forecast by the SARIMA models incorporating autocorrelation and seasonality. Value-at-Risk calculated through the DCC model was used to forecast volatility. These models describe well the prices and volatility on the DAM and may be used for forecasting purposes. Prices on fixing 2 are characterized by higher volatility than prices on fixing 1.
Journal
Year
Issue
Pages
111-120
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Brockwell P.J., Davis R.A. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York.
 • Engle R.F. (2002), Dynamic conditional correlation – a simple class of multivariate GARCH models, Journal of Business and Economic Statistics 20: 339–350.
 • Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Ganczarek A. (2008), Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce, Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie – Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, 524–536.
 • Ganczarek-Gamrot A. (2009), Analiza ryzyka na dobowo-godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną w Polsce, [in:] K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (eds.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no. 60, 86–94.
 • Ganczarek-Gamrot A. (2010), Pomiar ryzyka w systemie ceny jednolitej na Towarowej Giełdzie Energii, [in:] T. Trzaskalik (ed.), Modelowanie preferencji a ryzyko, Prace Naukowe Akademii Ekono-micznej w Katowicach, pp. 29–43.
 • Kupiec P. (1995), Techniques for verifying the accuracy of risk management models, Journal of Deri-vatives 2: 173–184.
 • Osiewalski J., Pipień M. (2002), Multivariate t-GARCH Models-Bayesian Analysis for Exchange Rates, Modeling Economies in Transition. Proceedings of the Sixth AMFET Conference, Łódź.
 • Piontek K. (2001), Heteroskedastyczność rozkładu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VaR, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pp. 339–350.
 • Trzpiot G. (ed.), (2010), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.
 • Tse Y.K., Tsui A.K.C. (2002), A multivariate GARCH model with time-varying correlations, Journal of Business & Economic Statistics 20: 351–362.
 • Weron A., Weron R. (2000), Giełda energii, Centrum Informacji Rynku Energii, Wrocław.
 • Zivot E., Wang J. (2006), Modeling Financial Time Series with S-PLUS, Springer, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a3deb11-70f5-4741-a25b-9f2e73994656
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.