PL EN


2015 | 4(42) | 119-125
Article title

Entrepreneurship as a Factor of Regional Development

Authors
Title variants
PL
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of this paper is to characterize the level of entrepreneurship in the Opolskie Voivodship. The structure of the paper consists of two parts. First one contains the results of literature studies on entrepreneurship as a factor of regional development while second part includes the results of empirical research on entrepreneurship in the Voivodship in question for period 2002–2014.
PL
Głównym celem pracy była charakterystyka poziomu przedsiębiorczości w województwie opolskim. Konstrukcję artykułu tworzą dwie części. Pierwsza z nich zawiera wyniki badań literaturowych nad przedsiębiorczością jako czynnikiem rozwoju regionalnego. Natomiast druga część artykułu obejmuje analizę przedsiębiorczości we wspomnianym województwie, dla okresu badawczego: 2002–2014.
Contributors
 • Opole University of Technology, Poland
References
 • Acs, Z.J., and C. Armington. 2004. “Employment Growth and Entrepreneurial Activity in Cities.” Regional Studies no. 38 (8):911–927. doi: 10.1080/0034340042000280938.
 • Audretsch, D.B., and M. Fritsch. 2002. “Growth Regimes over Time and Space.” Regional Studies no. 36 (2):113–124. doi: 10.1080/00343400220121909.
 • Audretsch, D.B., and M. Keilbach. 2008. “Entrepreneurship, Growth and Restructuring.” In The Oxford Handbook of Entrepreneurship, edited by A. Basu, M. Casson, N. Wadeson and B. Yeung. Oxford: Oxford University Press.
 • Benneworth, P. 2004. “In What Sense ‘Regional Development?’ Entrepreneurship, Underdevelopment and Strong Tradition in the Periphery.” Entrepreneurship and Regional Development no. 16 (6):439–458. doi: 10.1080/0898562042000249786.
 • Broszkiewicz, R., K. Wilk, S. Korenik, K. Szołek, and T. Drozdowski. 2006. “Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionów na przełomie XX i XXI wieku w warunkach globalizacji na przykładzie Dolnego Śląska.” In Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, edited by A. Klasik, 213–249. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • Fritsch, M., and P. Mueller. 2004. “Effects of New Business Formation on Regional Development over Time.” Regional Studies no. 38 (8):961–975. doi: 10.1080/0034340042000280965.
 • Godlewska-Majkowska, H. 2011. “Przedsiębiorczość regionalna i atrakcyjność inwestycyjna regionów jako zjawisko ekonomiczno-społeczne.” In Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, edited by H. Godlewska-Majkowska, 13–23. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Heffner, K., and B. Klemens. 2008. “Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie.” In Współczesne problemy polityki ekonomicznej, edited by S. Korenik and Z. Przybyła. Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki.
 • Huggins, R., and N. Williams. 2011. “Entrepreneurship and Regional Competitiveness: the Role and Progression of Policy.” Entrepreneurship and Regional Development no. 23 (9–10):907–932. doi: 10.1080/08985626.2011.577818.
 • Jayawarna, D., O. Jones, and A. Macpherson. 2011. “New Business Creation and Regional Development: Enhancing Resource Acquisition in Areas of Social Deprivation.” Entrepreneurship and Regional Development no. 23 (9–10):735–761. doi: 10.1080/08985626.2010.520337.
 • Klasik, A. 2006. “Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne.” In Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, edited by A. Klasik, 11–37. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Kosiedowski, W. 2008. “Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym.” In Gospodarka regionalna i lokalna, edited by Z. Strzelecki, 221–241. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kuciński, K. 2010. “Przedsiębiorczość i rozwój regionalny a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.” In Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, edited by K. Kuciński, 210–252. Warszawa: Difin.
 • Leszczyński, Z. 2011. “Przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym.” In Przedsiębiorstwo, region, rozwój, edited by M. Strużycki. Warszawa: Difin.
 • Mach, Ł. 2012. “Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych.” Ekonometria no. 4 (38):106–116.
 • Marszał, T. 2003. “Some Remarks on Entrepreneurship in Poland. Experiences of Small and Medium Enterprises in the Last Decade.” In Spatial Aspects of Entrepreneurship, edited by T. Marszał, 37–50. Warszawa: PAS. CSERP.
 • Pakulska, T. 2010. “Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie.” In Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, edited by K. Kuciński. Warszawa: Difin.
 • Strużycki, M. 2011. “Konkurencja jako mechanizm sprawczy rozwoju regionalnego.” In Przedsiębiorstwo, region, rozwój, edited by M. Strużycki. Warszawa: Difin.
 • Strzelecki, Z. 2008. “Polityka regionalna.” In Gospodarka regionalna i lokalna, edited by Z. Strzelecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Suszyński, C. 2011. “Ewolucja współczesnego przedsiębiorstwa a regionalne aspekty jego funkcjonowania.” In Przedsiębiorstwo, region, rozwój, edited by M. Strużycki. Warszawa: Difin.
 • Szewczuk, A. 2011. “Rozwój lokalny i regionalny — główne determinanty.” In Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, edited by A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska and M. Zioło. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Valliere, D., and R. Peterson. 2009. “Entrepreneurship and Economic Growth: Evidence from Emerging and Developed Countries.” Entrepreneurship and Regional Development no. 21 (5–6):459–480. doi: 10.1080/08985620802332723.
 • Van Stel, A.J., and D.J. Storey. 2004. “The Link between Firm Births and Job Creation: Is There a Upas Tree Effect?” Regional Studies no. 38 (8):893–909. doi: 10.1080/0034340042000280929.
 • Wennekers, A.R.M., L.M. Uhlaner, and A.R. Thurik. 2002. “Entrepreneurship and its Conditions: a Macro Perspective.” International Journal of Entrepreneurship Education no. 1 (1):25–64.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2012 r. 2013. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Zygmunt, A. 2014. “R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2):13–20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a414e39-93aa-4840-8e91-12dea0421a91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.