PL EN


2015 | 4 | 6 | 49-72
Article title

Prawne warunki stosowania cookies

Content
Title variants
EN
Legal Conditions of Using Cookies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest stosowanie cookies przez dostawców usług telekomunikacyjnych, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dostawców usług reklamowych. Celem opracowania jest wskazanie dopuszczalnych sposobów wykonania obowiązku informacyjnego i obowiązku uzy-skania zgody, a także zakresu zwolnień z tych obowiązków w świetle dorobku interpretacyjnego Grupy Roboczej ds. Artykułu 29, regulatorów innych państw członkowskich UE i krajowej praktyki. Problemy cookies są rozpatrywane głównie w świetle przepisów prawa telekomunikacyjnego, ale z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
EN
The subject matter of this article centers on the use of cookies by providers of telecommunications services, information society services, and advertising services. The goal of the analysis is to identify the permissible forms of performing the information obligation and acquiring subscribers’ consent for the use of cookies. The paper also considers the scope of the exclusion of these duties in light of the opinions of Article 29 of the Data Protection Working Party, regulatory bodies of EU countries other than Poland, and Polish practice. The issues of cookies are analyzed in the light of Polish Telecommunications Law provisions and respective provisions on the protection of personal data.
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
49-72
Physical description
Dates
online
2015-10-31
printed
2015-10-31
Contributors
References
 • Acar G., Eubank C., Englehardt S., Marc J., Narayanan A., Diaz C.. 2014. “The Web Never Forgets: Persistent Tracking Mechanisms in the Wild.”: 674–689, https://securehomes.esat.kuleuven.be/~gacar/persistent/the_web_never_forgets.pdf.
 • Brzozowska M.. 2012. Ochrona danych osobowych w sieci. Wrocław. Wydawnictwo PRESSCOM. Chmielewski Sławomir. 2011. Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych. W Prawo telekomunikacyjne. Warszawa. Wolters Kluwer business.
 • Davidson B.. 2014., EU cookies issues alive and well., http://privacylawblog.field-fisher.com/2014/eu-cookie-issues-alive-and-well;
 • Karp G.. 2013. ”Privacy protection in the telecommunications sector – new rules of storing information in telecommunications terminal equipment”. W Telecommunications Regulation in Poland. Centre for Antitrust and Regulatory Studies. University of Warsaw. Faculty of Management Press.
 • Karpiński A.. 2014. „Pliki “cookies” w kontekście znowelizowanego Prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych” cz. II. Edukacja Prawnicza 2014 (2).
 • Karpiński, A.. 2014.„Pliki cookies w kontekście znowelizowanego Prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych”, cz. I. Edukacja Prawnicza 2014(1).
 • Karwala D.. 2013. „Nowe zasady przechowywania informacji w telekomunikacyjnych urządzeniach koń-cowych (uwagi na temat znowelizowanego art. 173 PrTelekom)”. Monitor Prawniczy” 2013 (8).
 • Kawałek K., Rogalski M.. 2010. Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa. Wolters Kluwer Polska.
 • Marek B.. 2013. „Rozmowa z dr Wojciechem Wiewiórowskim Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych”. Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review. 2013(1).
 • Nihoul P., Rodford P.. 2011. EU Electronic Communications Law. Competition and Regulation in the European Telecommunications Market, Oxford. Oxford University Press.
 • Piątek S.. 2013. Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck. Soltani A., Shannon C., Mayo Q., Thomas L., Hoofnagle C. J.. 2009. “Flash Cookies
 • and Privacy”., http://ssrn.com/abstract=1446862 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.1446862.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a422f43-a15d-451f-b176-5b8f6a35d588
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.