PL EN


Journal
2018 | 8 | s. 391-415
Article title

Miłosz Magin i jego muzyka fortepianowa

Content
Title variants
EN
Miłosz Magin and his piano music
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miłosz Magin był znakomitym polskim pianistą i kompozytorem XX wieku. Urodził się 6 lipca 1929 roku w Łodzi, studiował w Warszawie fortepian u Margerity Trombini-Kazuro (dyplom z wyróżnieniem w 1954) i kompozycję u Jana Maklakiewicza i Kazimierza Sikorskiego (dyplom z wyróżnieniem w 1957). Otrzymał wyróżnienie w Konkursie Chopinowskim w Warszawie (1955), był laureatem Konkursów Pianistycznych w Paryżu (1955 i 1957) i Lizbonie (1957). W latach 1957–1960 mieszkał w Portugalii (Sintra), koncertował w Lizbonie i Londynie. W 1960 roku osiadł na stałe w Paryżu. Koncertował z dużym powodzeniem w Europie, ZSRR, Afryce, Ameryce Południowej. W 1963 roku uległ wypadkowi samochodowemu, co przerwało jego karierę pianistyczną na kilka lat. Od 1968 roku ponownie koncertował i nagrywał (dla firmy DECCA nagrał prawie wszystkie utwory Chopina). W niewielkim zakresie zajmował się pracą pedagogiczną. Od 1985 roku odbywa się w Paryżu co dwa lata Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Miłosza Magina, propagujący muzykę polską i francuską. Dorobek kompozytorski Magina obejmuje około 50 utworów: 26 utworów fortepianowych (m.in. 4 koncerty fortepianowe, 2 utwory koncertowe z orkiestrą, 4 sonaty, suity, cykle miniatur, utwory dla dzieci), 14 utworów orkiestrowych (m.in. 5 koncertów na różne instrumenty poza fortepianem, balet Bazyliszek, dwie symfonie, suity), 6 utworów kameralnych (na skrzypce, klarnet i wokalne). Język muzyczny Magina jest indywidualny i oryginalny, ale widoczne są wpływy muzyki polskiej (folklor), muzyki francuskiej (śpiewność, kolorystyka) i muzyki Chopina (harmonika, faktura). Wiele jego utworów fortepianowych zostało wydanych przez wydawnictwo Editions Concertino w Paryżu. Miłosz Magin zmarł nagle 4 marca 1999 roku na wyspie Bora Bora podczas Festiwalu Chopinowskiego odbywającego się na Tahiti (Polinezja Francuska). Został pochowany na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu bardzo blisko grobu Chopina.
EN
Miłosz Magin was a great Polish pianist and composer of the 20th century. Born on 6 July 1929 in Łódź, he studied piano under Margerita Trombini-Kazuro (diploma with honours in 1954), and composition under Jan Maklakiewicz and Kazimierz Sikorski (diploma with honours in 1957). He won prizes in the International Chopin Piano Competition in Warsaw (1955), Piano Competitions in Paris (1955 and 1957) and in Lisbon (1957). Between 1957 and 1960 he lived in Portugal (Sintra), and in 1960 he settled in Paris. He performed successfully across Europe, the USSR, Africa and South America. In 1963 he sustained a severe injury in a car crash which interrupted his career as a pianist for the subsequent five years. Magin started performing and recording again after 1968 (mainly Chopin’s music and his own works). He also worked as a teacher, but occassionally. Since 1985 the Miłosz Magin International Piano Competition has been held every two years in Paris to promote Polish and French music. Magin’s compositional output includes 47 works: 26 piano pieces (four piano concertos, two concertos with orchestra, four sonatas, suites, cycles of miniatures, children’s music); 14 orchestral works (five concertos for various instruments other than piano, ballet Bazyliszek [The Basilisk], two symphonies, suites); and six chamber pieces (for violin, clarinet and vocal works). Magin’s musical style was individual and original. It was clearly influenced by Polish folk music (folk dance rhythms), French music (melodiousness, colouring) and Chopin’s music (harmonic structure, piano texture). A number of Magin’s piano works were released by Editions Concertino in Paris. Miłosz Magin died suddenly on 4 March 1999 on the island of Bora-Bora at the Chopin Festival in Tahiti (French Polynesia in the Pacific Ocean). He was buried in the Père-Lachaise cemetery in Paris, very close to Chopin’s tomb.
Journal
Year
Volume
8
Pages
s. 391-415
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Katedra Teorii Muzyki Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa, krysjusz@op.pl
References
 • Bęben Aleksandra, hasło Magin Miłosz, w: Bęben Aleksandra, Kowalska-Zając Ewa, Szoka Marta, Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945–2000. Leksykon, Łódź 2001, s. 117–120.
 • Dybowski Stanisław, Słownik pianistów polskich, Warszawa 2003, s. 400–404.
 • Erhardt Ludwik, O Maginie i Portugalii, „Ruch Muzyczny” 1959, nr 14, s. 21.
 • Galant Justyna, Twórczość fortepianowa Miłosza Magina — charakterystyka w oparciu o I Sonatę i Tryptyk polski, praca dyplomowa, promotor prof. Kazimierz Gierżod, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 1994.
 • Janyst Janusz, Tworzę spontanicznie. Rozmowa z Miłoszem Maginem, w: Janusz Janyst, Kompozytorzy łódzcy. Portret zbiorowy, Łódź 1994, s. 57–61.
 • Juszyńska Krystyna, Miłosz Magin — łodzianin w Paryżu, w: Pianistyka łódzka z cyklu „Kultura muzyczna Łodzi”, red. Krystyna Juszyńska, Łódź 2008, s. 123–142.
 • Kallberg Jeffrey, Granice poznania Chopina. Płeć, historia i gatunki muzyczne, tłum. Wojciech Bońkowski, Warszawa 2013.
 • Kański Józef, Miłosz Magin w Towarzystwie im. F. Chopina, „Ruch Muzyczny” 1999, nr 5, s. 26.
 • Kozłowski Krzysztof Paweł, III Sonata Miłosza Magina – analiza utworu i synteza stylu, promotor prof. Anna Jastrzębska-Quinn, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2011.
 • Olkis Małgorzata, Elementy folkloru polskiego w twórczości fortepianowej Miłosza Magina, praca dyplomowa, promotor prof. Barbara Hesse-Bukowska, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1988.
 • Polony Leszek, hasło Magin Miłosz, w: Encyklopedia muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska, t. m, Kraków 2000, s. 18.
 • Prejsnar Magdalena, Forma i technika dźwiękowa oraz problemy interpretacyjne w wybranych preludiach fortepianowych kompozytorów polskich XX wieku, Rzeszów 2010.
 • Różańska Oliwia, Styl kompozytorski, język harmoniczny oraz elementy folkloru w twórczości Miłosza Magina na podstawie wybranych utworów: IV Sonaty i III Koncertu na fortepian, orkiestrę smyczkową i perkusję, praca dyplomowa, promotor prof. Tadeusz Chmielewski, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2008.
 • Scheffs-Endres Barbara, A importância e influência do gênio de Frêdêric Chopin (1810–1849) na vida e obra do pianista e compositor Miłosz Magin (1929–1999), praca magisterska, Universidade de Évora, Departamento de Música, Évora (Portugalia) 2009.
 • Solińska E., Chopin muskularny, „Życie Warszawy” 1995, nr 182, s. 3.
 • Wysocka Róża, Język kompozytorski III Sonaty fortepianowej Miłosza Magina, praca dyplomowa, promotor prof. Włodzimierz Obidowicz, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wydział Instrumentalny, Wrocław 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-6044
ISBN
978-83-64615-33-7
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a4554b1-77c9-4db5-a38a-5b2f388f7f87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.