PL EN


2017 | 29 | 25-49
Article title

Nowolipki AD 1959, czyli cud w komunistycznej Warszawie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is a study on Catholicism in the Polish People’s Republic and the state authorities’ policy towards the Catholic Church. In October 1959, the metal tower of a Warsaw church began to glow, hich was especially visible at night. The phenomenon was not explained scientifically, and interpreter by many people as a miracle, a sign from God. Many people even saw the Mother of God at the top of the tower. For several weeks, the church attracted crowds of many thousands of gawkers, curious onlookers, and pilgrims. The author describes the reaction of the Church authorities, state authorities (repressive apparatus), and common people drawn to the extraordinary event. The miracle in the Warsaw district of Muranów is one of the most spectacular examples of the manifestation of the believers’ miraculous sensitivity (consciousness).
Year
Issue
29
Pages
25-49
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Contributors
 • Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
References
 • Bączek, Piotr. „Bezpieka na tropie cudów”. W Z historią do tramwaju, red. Jan Żaryn, Paweł Nowatkiewicz, 91–94. Warszawa: UKSW, 2014.
 • Bączek, Piotr. „Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w odpowiedzi na wydarzenia uznawane za cud w latach 1946–1953”. Saeculum Christianum 21 (2014): 279–290.
 • Ciupak, Edward. „Religia w świetle teorii socjologicznej”. Ateneum Kapłańskie 141 (2003): 6-19.
 • Ciupak, Edward. „Socjologia cudu i pielgrzymek w Polsce (Część pierwsza)”. Euhemer. Przegląd Religioznawczy. 1, 38 (1964): 41–47.
 • Czachowski, Hubert. Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003.
 • Dąbrowski, Witold. Cud na Nowolipkach. Objawienie w kościele św. Augustyna w 1959 roku w Warszawie. Warszawa: Wyd. Witold Dąbrowski, 2012.
 • Gapiński, Bartłomiej. Sacrum i codzienność. Prośby o modlitwę nadsyłane do Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1965–1979. Warszawa: Trio, 2008.
 • Geertz, Clifford. „Religia jak system kulturowy”. W Interpretacja kultur. Wybrane eseje, 109–150, Kraków: Wyd. UJ, 2005.
 • Górski, Klemens. „Cuda w Płonce Kościelnej”. Regiony 1 (1990): 45–69.
 • Huhn, Ulrike. Glaube und Eigensinn. Volksfrömmigkeit zwischen orthodoxer Kirche und sowjetischem Staat 1941 bis 1960. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014.
 • Jarosz, Dariusz, Maria Pasztor. W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949–1956. Warszawa: Fakt, 1995.
 • Jastrząb, Mariusz. „Cuda podwarszawskie”. Więź. 12 (1998): 147–157.
 • Kolmasiak, Tomasz Michał. „Cud w Wielgomłynach – powojenne oszustwo na tle religijnym”. Zeszyty Radomszczańskie. 10 (2015): 259–264.
 • Kowalewski, Marian. Mały słownik teologiczny. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1960.
 • Kracik, Jan. „Odwieczne kłopoty Kościoła z cudami”. Znak 6 (1999): 4–13.
 • Krzywosz, Maciej. Cuda w Polsce Ludowej. Studium przypadku prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie. Białystok: IPN, 2016.
 • Krzywosz, Maciej. „Władza i nadprzyrodzone. Strategie władzy w stosunku do mariofanii zabłudowskiej”. W W kręgu sacrum i pogranicza, red. Ewa Matuszczyk, Maciej Krzywosz, 113–140. Białystok: Instytut Socjologii UwB, 2004.
 • Mazur, Mariusz. „„Cud lubelski” na łamach prasy”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F, Historia 60 (2005): 335–351.
 • Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, red. Adam Dziurok. Warszawa: IPN, 2004.
 • Myśliwski, Grzegorz. „Zjawiska „cudowne” w pisarstwie średniowiecznym (XII – początek XIII w.)”. Przegląd Historyczny 81, 3/4 (1990): 405–422.
 • Napiórkowski, Celestyn. „Garabandal. Wprowadzenie w problematykę oceny objawień prywatnych”. W Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. Kazimierz Pek, 126–143. Warszawa: Wyd. Księży Marianów,1994.
 • Nesterowicz, Piotr. Cudowna. Warszawa: Dowody na Istnienie, 2014.
 • Niedźwiedź, Anna. „Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w kręgu mitologii narodowej”. W Religia i polityka, red. Bogumił Grott, 75–85. Kraków: Wyd. UJ, 2000.
 • Niektóre problemy pracy polityczno-operacyjnej związanej z występowaniem rzekomych cudów, red. Józefa Siemaszkiewicz, Ryszard Wójcicki. Warszawa: MSW, 1966.
 • Olędzki, Jacek. „Świadomość mirakularna”. Polska Sztuka Ludowa 3 (1989): 147–156.
 • Olędzki, Jacek, Andrzej Hemka. „Wrażliwość mirakularna”. Polska Sztuka Ludowa 1 (1990): 8–14
 • Orłowski, Hubert. Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia, 2005.
 • Paulska, Aleksandra. „Cud na Nowolipiu”. Nowe Państwo 1 (2003): 32–33.
 • Porter, Brian. „Hetmanka and Mother. Representing the Virgin Mary in Modern Poland”. Contemporary European History 14, 2 (2005): 151–170.
 • Rudnicki, Kazimierz. Cuda i objawienia w Polsce 1949–1986. Opis dwudziestu trzech wydarzeń uznanych przez ogół za ponadnaturalne. Warszawa: Sawa. 1991
 • Rusecki, Marian. Cud w chrześcijaństwie, Lublin: TN KUL, 1996.
 • Smith, Steve A. „Local Cadres Confront the Supernatural: The Politics of Holy Water (Shenshui) in the PRC, 1949–1966”. The China Quarterly 188 (2009): 999–1022.
 • Tischner, Józef. „Zagadnienie istnienia Boga w świadomości współczesnego katolika (Przyczynek do badań nad strukturą polskiego „katolicyzmu powiatowego”)”. Więź 1 (1960): 64–75.
 • Tomaszek, Michał. „Kataklizmy i niezwykłości w Rocznikach kwedlinburskich: prodigia i res memoriae dignae”. Kwartalnik Historyczny 117, 4 (2010): 19–44.
 • Zieliński, Ariel. Na straży prawdziwej wiary. Zjawiska cudowne w polskim katolicyzmie ludowym. Kraków: Nomos, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a468339-384b-443f-8405-ea14723d7b8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.