PL EN


2014 | 12 | 38-53
Article title

Wybrane aspekty zagranicznej turystyki clubbingowej w Trójmieście

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę turystyki city break w Polsce. Opisuje jeden z jej rodzajów – zagraniczną turystykę clubbingową, w tym jej potencjał w ośrodkach tworzących Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W ramach omawianego potencjału zaprezentowane zostały jego następujące elementy składowe: dostępność komunikacyjna, infrastruktura clubbingowa oraz baza noclegowa Trójmiasta. Część dotycząca dostępności komunikacyjnej poświęcona jest analizie połączeń obsługiwanych przez tanie linie lotnicze (liczba regularnych połączeń, liczba rejsów, ceny biletów na poszczególnych kierunkach). Infrastruktura clubbingowa zaprezentowana została pod kątem rozkładu przestrzennego klubów i dyskotek, ich liczby oraz częstotliwości organizowanych imprez. Przedstawiona została również analiza działań marketingowych prowadzonych przez kluby z myślą o turystach zagranicznych (na podstawie monitoringu ich oficjalnych stron internetowych). Dodatkowo opisane zostały istniejące na rynku oferty zorganizowanych wycieczek z zakresu clubbingu w Trójmieście.
Year
Issue
12
Pages
38-53
Physical description
Dates
online
2014-12-01
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
References
 • Adlaf E., Smart R.G., 1997, Party subculture or dens of doom? An epidemiological study of rave attendance and drug use patterns among adolescent students. Journal of Psychoactive Drugs 29(2), s. 193–198
 • Bell D., 2008, Destination drinking: Toward a research agenda on alcotourism. Drugs: education, prevention and policy, vol. 15(3), s. 291-304
 • Bellis M. A., Hale G., Bennett A., Chaudry M., Kilfoyle M., 2000, Ibiza uncovered: Changes in substance use and sexual behavior amongst young people visiting an international night-life resort. The International Journal on Drug Policy, vol. 11, s. 235–244
 • Borodako K., Rudnicki M., 2014, Transport Accessibility in Business Travel -- a Case Study of Central and East European Cities. International Journal of Tourism Research, vol. 16 (2),
 • s. 137-145
 • Demant, J., 2009, When alcohol acts: An actor-network approach to teenagers,alcohol and parties. Body & Society, 15, s. 26–46
 • Dunne G., Flanagan S., Buckley J, 2010, Towards an Understanding of International City Break Travel. International Journal of Tourism Research, vol. 12, s. 409-417
 • Forsyth AJM., 1996, Places and patterns of drug use in the Scottish dance scene. Addiction 91(4), s. 511–521
 • Goulding C., Shankar A., 2011, Club culture, neotribalism and ritualised behaviour. Annals of Tourism Research, vol. 38 (4), s. 1435-1453
 • Hall D., 2011, Tourism development in contemporary Central and Eastern Europe: challenges for the industry and key issues for researchers. Human Geographies -- Journal of Studies & Research in Human Geography, vol. 5 (2), s. 5-12
 • Inversini A., Masiero L., 2014, Selling rooms online: the use of social media and online travel agents. International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 26 (2), s. 272-292
 • Malborn B., 1999, Clubbing: Dancing, Esctasy and Vitality. Routledge, Londyn
 • Maxwell J.C., 2005, Party drugs: Properties, prevalence, patterns, and problems. Substance Use & Misuse 40, s. 1203–1240
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji. Turystyka kulturowa, nr. 1, s. 4-21
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium, Gniezno
 • Thurnell-Read T., 2011, 'Common-sense' research: Senses, emotions and embodiment in researching stag tourism in Eastern Europe. Methodological Innovations Online, vol. 6 (3), s. 39-49
 • Tossmann P., Boldt S., Tensil M.D., 2001, The use of drugs within the techno party scene in European Metropolitan cities. European Addiction Research 7(1), s. 2–23
 • Trew J., Cockerell N., 2002, The European Market for UK City Breaks. http://www.insights.org.uk/articleitem.aspx?title=The+European+Market+for+UK+City+Breaks [data dostępu: 12.05.2014]
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa.
 • http://pl.gdansk-travel.com
 • http://stat.gov.pl/bdl
 • http://3citytrip.com
 • www.activepoland.com
 • www.airport.gdansk.pl
 • www.booking.com
 • www.clubbingabroad.co.uk/forum
 • www.crazystag.com
 • www.destinationclubbing.com
 • www.gdanskadventure.com
 • www.lastnightoffreedom.co.uk
 • www.pissup.com
 • www.stag.com
 • www.stagmania.com
 • www.stagweb.co.uk
 • www.stagweekends.co.uk
 • www.tanie-loty.pl
 • www.thestagandhencompany.co.uk
 • www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/publikacje
 • www.zkmgdynia.pl
 • www.ztm.gda.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a4888b2-d3d3-40c6-a199-6e34c0a66fb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.