PL EN


2013 | 58 | 1 (348) | 163-190
Article title

Wpływ kryzysu w Unii na polską gospodarkę - przyczyny zadłużenia i walka z recesją

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Impact of the Crisis in the European Union on the Polish Economy – Reasons for Indebtedness and Fight Against Recession
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the reasons for the indebtedness crisis in the European Union, as well as the factors due to which its consequences did not significantly influence Poland at the beginning of 2012. The author discusses the activities initiated by the Eurozone States and the whole EU, directed at the fight against the economic slump and recession, as a result of which the EU has been gradually changing the procedure for taking decisions related to economic matters and, in a broader context, its institutional structure. The article attempts to assess these changes from the perspective of long term interests of Poland.
Keywords
Year
Volume
58
Issue
Pages
163-190
Physical description
Dates
published
2013-02
Contributors
 • Ministerstwo Gospodarki
References
 • Frejtag-Mika E., Z. Kołodziejak, W. Putkiewicz.1996. Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • Oręziak L.2012. „Ryzyko rozpadu strefy euro. Rola Europejskiego Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu zadłużenia publicznego”. Sprawy Międzynarodowe 2: 5.
 • Grosse T.G. 2011. „Kryzys europejskiej waluty. Konsekwencje polityczne”. Analizy Natolińskie 3: 6.
 • Osiatyński J. 2011. „Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro”. Ekonomista 5:662.
 • Gorynia M., B. Jankowska, M. Pietrzykowski, P. Tarka, M. Dzikowska. 2011. „Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw”. Ekonomista 4: 471-472.
 • Kawalec S., E. Pytlarczyk. 2012. „Kontrolowana dekompozycja strefy euro aby uratować Unię Europejską i jednolity rynek”. Liberte 2:7.
 • M. Cliffe.2011. “EMU Break-up. Pay Now, Pay Later”, Global Economics:32-33.
 • Orłowski Witold. 2012. „Nie tak zielono[w:] Trzęsienie kapitalizmu, czyli jak zaczął się kryzys i czym się skończy”. Polityka, wydanie specjalne 1: 63.
 • Gorynia M. 2012. „Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej”. Ekonomista 4: 412 i 423.
 • Ostrowski A. 2013. „Gospodarka Polska w 2013 r. – raport. Prognozy gospodarcze dla Polski na rok 2013”. Magazyn Przemysłowy 12: 25.
 • Toporowski P.2012.„Budżet dla strefy euro: szybko rozwijająca się idea”. Biuletyn PISM:1-2.
 • Nowak-Far Artur. 2012. „Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej”. Sprawy Między-narodowe 1: 43 i dalsze.
 • Borowski J. 2008. „Czy warto przyjąć euro w Polsce?”. Forum Obywatelskiego Rozwoju. 4: 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a4bdffe-5bfd-4831-98cb-980272dcf265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.