PL EN


2018 | 25 | 124-132
Article title

Geopolityczne i ekologiczne korzyści zaangażowania się Rosji w konflikt syryjski

Content
Title variants
EN
Geopolitical and economic benefits of Russia's involvement in the Syrian conflict
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono korzyści zaangażowania Rosji w konflikt syryjski, uwzględniając jej zależności geopolityczne, ekonomiczne, powrót na arenę międzynarodową czy sam angaż militarny. Wyróżnić można kilka przyczyn rosyjskiej ingerencji w ten konflikt. Jest to m.in. strach przed utratą jednego z najważniejszych sojuszników na Bliskim Wschodzie, co groziłoby osłabieniem wpływów w tym regionie. Tereny te są bogate w surowce strategiczne, dlatego Putinowi zależy na syryjskiej współpracy. Aby podkreślić swoją obecność w regionie Rosja zaangażowana była również w konflikt palestyńsko-izraelski jako mediator. Obecność w Syrii jest dla Rosji konieczna, gdyż jest to miejsce globalnej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Putin wspiera Asada, ponieważ jest on jedynym gwarantem zachowania wpływów Rosji, która w Syrii posiada jedyne zamorskie bazy wojskowe. Współpraca rosyjsko-syryjska sięga lat 60. XX w., gdy zawarto układ wojskowy, umocniony po puczu w 1970 r. i przejęciu władzy przez Asadów. Można zatem powiedzieć o wieloletniej tradycji stosunków Rosji i Syrii.
EN
The article presents the benefits of Russia's involvement in the Syrian conflict, taking into account its geopolitical and economic relations, a return to the international arena, or military engagement itself. There are several reasons for Russia's interference in this conflict. This is, among others fear of losing one of the most important allies in the Middle East, which would threaten to weaken the influence in this region. These areas are rich in strategic raw materials, which is why Putin wants Syrian cooperation. To emphasize its presence in the region, Russia was also involved in the Palestinian-Israeli conflict as a mediator. Presence in Syria is necessary for Russia, as it is a place of global rivalry with the United States. Putin supports Assad because he is the only guarantor of preserving the influence of Russia, which in Syria has the only overseas military bases. The Russian-Syrian cooperation dates back to the 1960s, when the military agreement was concluded, strengthened after the coup in 1970 and the assumption of power by the Assad. One can therefore say about the long-standing tradition of relations between Russia and Syria.
Year
Volume
25
Pages
124-132
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Ahmed, N., 2018, The Syria Intervention Plan Is Being Pushed by Oil Interests, Not Concern About Chemical Weapons, https://www.alternet.org/world/syriaintervention-plan-fueled-oil-interests-not-chemical-weapon-concern.
 • Dąbrowski, M., 2017, Wojna "żywą" reklamą dla rosyjskiego uzbrojenia, http://www.defence24.pl/wojna-zywa-reklama-dla-rosyjskiegouzbrojenia-analiza.
 • Dura, M., 2018, Turcja: Rozmowy z Europą, zakupy w Rosji, http://www.defence24.pl/turcja-rozmowy-z-europa-zakupy-w-rosjiweekend.
 • Fogaš, A., Verba, V., Wilczyński, P.L., 2016, Aktualne konflikty na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na sytuację w Europie, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 41- 49.
 • Gołaś, K., 2018, Ewolucja polityki Rosji wobec WNP, http://geopolityka.net/ewolucja-polityki-rosji-wobec-wnp/.
 • Gwiazda, A., 2018, Nieskuteczna izolacja gospodarczo-polityczna Kataru, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 180-189.
 • Nixey J., Wickett X., 2018, Russia, Syria and the West: Mutually Assured Frustration, https://www.chathamhouse.org/expert/comment/russia-syria-and-westmutually-assured-frustration?dm_i=1TYG,3PL5G,JRJ9XI,DCNGV,1.
 • Reedjune, S., 2013, Azerbaijan Gas to Take a Southern Route, http://www.nytimes.com/2013/06/27/business/global/europe-routechosen-for-azerbaijangas.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FNabucco
 • Stępiński P., Jakóbik W., 2018, Iran zwiększa wydobycie gazu na South Pars. Czy wyśle go do Europy? http://www.cire.pl/item,123300,1,0,0,0,0,0,iran-zwiekszawydobycie-gazu-na-south-pars-czy-wysle-go-do-europy.html.
 • Trenin, D., 2017, Putin's Plan for Syria, How Russia Wants to End the War, https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-12-13/putins-plansyria.
 • Wasiuta, O., 2017, 'Russki mir' jako narzędzie imperialnej polityki Kremla, Przegląd Geopolityczny, 21, s. 67-87.
 • Wasiuta O., Wasiuta S., Mazur P., Państwo Islamskie ISIS: nowa twarz ekstermizmu, Difin, Warszawa 2018.
 • Wilczyński, P.L., 2015, Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie. Część 1: Surowce energetyczne, Geografia w Szkole, nr 5, s. 4-11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a4f9f5d-fe4c-42de-80b9-444c9779c6e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.