PL EN


Journal
2010 | 23 | 5-12
Article title

The Fleet Command and Senatorial Careers of Homines Novi in the Rome under the Severan Dynasty

Authors
Content
Title variants
PL
Dowództwo floty w senatorskich karierach homines novi w Rzymie epoki Sewerów.
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Dowództwo jednej z dwunastu rzymskich classis było urzędem rangi ekwickiej, a więc przydzielanym obywatelom należącym do drugiego (po senatorskim) stanu Im¬perium. Wielu zasłużonych ekwitów wchodziło do senatu, lecz za rządów dynastii Se¬werów (193–235) tylko trzem służącym w marynarce dowódcom udało się osiągnąćtaki awans. Byli to: Ti. Claudius Subatianus Proculus, Marcius Claudius Agrippa, P. Valerius Comazon Eutychianus – postaci nieprzeciętne, bardzo zasłużone i uważane za wiernych stronników władców, co stanowi klucz do wyjaśnienia ich sukcesu. Wobec tego można stwierdzić, że dla pozostałych dowódców rzymskich classis awans senatorski nie był regułą, co czyniło te stanowiska mało atrakcyjnymi dla ambitnych jednostek.
Journal
Year
Volume
23
Pages
5-12
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
translator
References
 • Birley, A. R.: Septimius Severus, the African Emperor, London 1971
 • Dąbrowa, E.: Armia rzymska [The Roman Army], Kraków 1991
 • Dio, Cassius: Roman History, Greek-English edition, ed. E. Cary, Oxford 1914–1927
 • Devijver, H.: Prosographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Galli¬enum, vol. I–IV, Leuven 1976–1987
 • Herodian: Τής μετά Μάρκον βασιλείας ίστορίαι, ed. K. Stavenhagen, Leipzig 1922
 • Histoire Auguste. Les empereurs romains des IIe et IIIe siècles, Latin-French edition, ed. A. Chastagnol, Paris 1994
 • Lambrechts, P.: La composition du sénat romain de Septime Sévère à Dioclétien (193– 284), Budapest 1937
 • Le Glay, M.: Sénateurs de Numidie et des Mauretanies, Tituli 5, Roma 1982
 • Leunissen, P. M. M.: Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commmodus bis Severus Alexander (180–235 n. Chr.). Propographische Untersuchungen zur senatorischen Elite im römischen Kaiserreich, Amsterdam 1989
 • Okoń, D.: Severi et senatores. Polityka personalna cesarzy dynastii Sewerów wobec se-natorów w świetle badań prozopograficznych (193–235 r. n.e.) [Severi et senatores. The Personal Policy of the Severan Dynasty Emperors in the Light of Prosopo¬graphical Research (193–235)], Szczecin 2009
 • Salomies, O.: Die Herkunft des numidischen Legaten Ti. Claudius Subatianus Proculus, „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 119, 1997
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a5a28b8-f3d6-4606-becd-a9a8180d8b8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.