PL EN


2018 | 61 | 1(125) | 166-170
Article title

Poezja cybernetyczna - Materiały do "Słownika Rodzajów Literackich"

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
61
Issue
Pages
166-170
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Bauer Z. (2009), Nowe media [w:] Słownik wiedzy o mediach, wyd. 2, red. E. Chudziński, Wydawnictwo PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.
 • Maryl M. (2012), Konwergencja i komunikacja: gatunki wypowiedzi na stro-nach internetowych pisarzy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, nr 55, z. 2.
 • Mróz E., Rząsa J. (2011), Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewi-domi i synesteci, „Rocznik Kognitywistyczny”, t. 5, http://kognitywistyka.eu/
 • texts/show/rocznik_5_17.pdf [dostęp: 30.01.2018].
 • Pawlicka U. [a], (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka [fragment], http://www.ha.art.pl/prezentacje/27-proza/2766-urszula-pawlicka-polska-poezja-cybernetyczna-konteksty-i-charakterystyka-fragment.html [dostęp: 22.01.2018].
 • Pawlicka U. [b], Cyfrowa poezja konkretna, http://www.ha.art.pl/
 • prezentacje/42-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej/2174-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej-cyfrowa-poezja-konkretna.html [dostęp: 5.01.2018].
 • Pawlicka U. [c], Cyfrowa poezja wizualna, http://www.ha.art.pl/prezentacje
 • /42-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej/2220-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej-cyfrowa-poezja-wizualna.html [dostęp: 5.01.2018].
 • Pawlicka U. (2012), Kontekst ludyczny w polskiej poezji cybernetycznej, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne”, nr 3, http://www.kwartalnik.wsiie.olsztyn.pl/sites/default/files/kwartalnik/2012/3/Kwartalnik3_2012_2.pdf [dostęp: 14.01.2018].
 • Pisarski M., Brud, http://www.ha.art.pl/prezentacje/42-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej/2596-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej-brud.html [dostęp: 5.01.2018].
 • Suska D. (2012), [rec.] „Internetowe gatunki dziennikarskie”, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010, s. 247, „Prace Naukowe Aka-demii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznaw-stwo”, nr 8, http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/fp_j_8.html [do-stęp: 20.01.2018].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a651cbf-24db-499b-9dbd-9aa1a21f670f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.