PL EN


2015 | 15/1 | 343-345
Article title

Recenzja - Nikołaj Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937-1938, Wyd. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Kraków 2014, ss. 445.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
343-345
Physical description
References
  • N. Pietrow, Psy Stalina, tłum. J. Prus-Wojciechowska, K. Syska, Warszawa 2012, s. 129.
  • A. Lityński, Ludobójstwo: „operacja polska” NKWD (1937-1938). Uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) oraz rozkazy szefa NKWD ZSRR, „Studia Iuridica Lublinensia”, tom XIX poświęcony pamięci Profesora Mariana Klementowskiego (1943-2013), pod red. M. Kuryłowicza i W. Witkowskiego, Lublin 2013, s. 181-199
  • A. Lityński, Jedna kartka z grubej księgi Wielkiego Terroru: rozkaz nr 00447 szefa NKWD (30 VII 1937). Księga jubileuszowa Profesora Kazimierza Barana, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, t. 7, s. 323-334.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a68bfd7-85e7-4d35-b5b4-e4e393bdeca7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.