PL EN


2015 | 106 | 2 | 51-70
Article title

„Mamy tedy nowy sklep...” Obraz narodzin nowoczesnego konsumpcjonizmu w „Lalce” Bolesława Prusa

Title variants
EN
“And So We Have a New Shop...” A Picture of Modern Consumptionism Birth in Bolesław Prus’ “Lalka” (“The Doll”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obraz konsumpcji wyłaniający się z powieści pozostaje rozdarty między tęsknotami za minionym stylem kupiectwa a świadomością jego nieadekwatności do współczesnych Prusowi realiów rynku. Odczytywaną w ten sposób "Lalkę" można uznać tyle za metaforę XIX-wiecznego społeczeństwa konsumpcyjnego, ile za przejaw refleksji katastroficznej nad mechanizacją życia codziennego. Zarazem wartości etyczne, którymi kierował się bohater powieści w działaniach handlowych, były nie tylko godne szacunku i potrzebne społeczeństwu drugiej połowy XIX wieku; wiążą się one z uniwersalnym projektem etycznym, możliwym do realizacji również współcześnie. Dlatego też Prusowska refleksja nad etyką kupiecką może stać się dziś wyznacznikiem kierunku ewolucji postawy etycznej kupca w dobie rozkwitu „cywilizacji konsumpcji”.
EN
The picture of consumptionism emerging from Prus’ novel is torn between yearning for past style of commerce and awareness of its inadequacy to the market reality contemporary to the author. "Lalka" ("The Doll") understood in this mode may be regarded not only as a metaphor of 19th c. consumerist society, but also as a manifestation of reflection over daily life mechanisation. At the same time, ethical values followed by the novel’s protagonist in his trade were both worthy of regard and necessary in the second half of the 19th c. society; they are tied to a universal ethical project realisable nowadays. Thus, Prus’ reflection over trade ethics may now become an indicator of the trader ethics evolution in the days of “consumerist society” heyday.
Year
Volume
106
Issue
2
Pages
51-70
Physical description
Dates
published
2015-06-25
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a68eec3-f667-423a-ac23-927a7ec050c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.