PL EN


2015 | 3(26) | 363-381
Article title

Różnorodność kulturowa jako forma innowacji w świetle polskiej i niemieckiej edukacji elementarnej. Wielokrotne studium przypadku

Content
Title variants
EN
The cultural diversity as the innovation on the example of the Polish and German basic education. Case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie różnorodności kulturowej nie tylko inspiruje naukowców, publicystów i polityków, stanowiąc podstawę badań, dyskursów i debat, jednakowoż jest ważne dla pragmatyki codziennych interakcji w pracy, życiu, edukacji, gdzie napotykamy przedstawicieli różnorodnych kultur (systemów społeczno-kulturowych). Niniejszy artykuł w zamyśle ma przybliżyć sytuację spotkania małego dziecka z różnorodnością kulturową oraz podkreślić znaczenie edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi na pierwszym etapie edukacji w Polsce i w Niemczech. Szczególnie interesująca jest odpowiedź na pytanie: czy w niniejszych systemach edukacji formalnej i nieformalnej, w kontekście społeczeństwa wielokulturowego, stosowane są działania, które można uznać za innowacje tematycznie oswajające małe dzieci z różnorodnością kulturową? Metodą wielokrotnego studium przypadku próbujemy dać odpowiedź, odnosząc analizy do polskiego i niemieckiego obszaru kulturowego.
EN
Th e issue of the cultural diversity already permanently put its name down into the scientifi c, media, public and political discourse. Certainly it is signifi cant for social and communications pragmatics and everyday interactions in work, life, education, where we are coming across representatives of diverse cultures (of social-cultural systems). Th e present article in the idea is supposed to move closer the situation of the meeting of the small child with the cultural diversity and to underline the importance of intercultural education for small children in Poland and in Germany. Peculiarly an answer to a question is interesting: whether in this educational systems formal and unoffi cial, is action which it is possible to regard as innovations thematically accustoming small children to the cultural diversity applied in the context of the multicultural society? With the help of the case study we are trying to give an answer relating analyses to Polish and German cultural area.
Year
Issue
Pages
363-381
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a784a4e-6691-446f-8f0e-8aba1035ee71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.