PL EN


Journal
2014 | 12 | (1)22 | 149-162
Article title

Odkrywanie sensu drogą powrotu do rzeczywistości. Pedagogiczne znaczenie pozytywnego rozwiązania frustracji egzystencjalnej

Authors
Title variants
EN
Back to reality – the way to find the meaning. Pedagogical meaning of positive solution of existential frustration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article takes inspiration from Victor Emil Frankl’s thought in the pursuit of solutions to fundamental contemporary dilemmas of human existence. The neurologist, psychiatrist and psychotherapist from Vienna was a prisoner of three concentration camps during World War II, and a Holocaust survivor. The experience in the horrifying psycho-lab of camp life enabled him to validate the logotherapy theory that had been formulated before the war. The author presents a diagnosis of our time referring to the overwhelming sense of emptiness and the lack of meaning in life and followed by constant boredom. According to the author it is the existential frustration and ensuing noogenic neurosis that lie at the core of these phenomena. Man in the mental state escapes from reality into the world of virtual impressions or searches for the success through “the will to power” that replaces “the will to meaning”. The panacea to such a state cannot be directing oneself toward the search for happiness and success but the discovery and making sense of concrete, experienced life events. This can be done in three ways: by creative work, by experiencing something or encountering other human being, and by the attitude we take toward unavoidable suffering. Thus the way to happy, fulfilled life leads back to reality, and is deeply rooted in the reality and transforming it by work.
Contributors
 • Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, ul. Stefana Żeromskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała, studenski@kuria.bielsko.pl
References
 • V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2009.
 • A.A. Zych, hasło Frankl, Viktor Emil (1905–1997), [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. T. Pilch, Warszawa 2003.
 • Hasło rzeczywistość wirtualna, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 • Z. Bauer, Wirtualność, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa–Bielsko-Biała 2007.
 • Hasło wirtualny, [w:] W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989.
 • V.E. Frankl, Psychoterapia dla każdego, tłum. E. Misiołek, Warszawa 1978.
 • V.E. Frankl, Homo patiens. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie. Pluralizm nauk a jedność człowieka. Człowiek wolny, tłum. R. Czernecki, J. Morawski, Warszawa 1976.
 • L. Tołstoj, Wojna i pokój, t. 2, Warszawa 1973.
 • J.T. Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Toruń 2011.
 • V.E. Frankl, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2010.
 • V.E. Frankl, Psycholog w obozie koncentracyjnym, Warszawa 1962.
 • J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007.
 • W. Wołoszyn-Spirka, Sens życia a sens wychowania, [w:] Sens życia – sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu wieków, red. A.M. de Tchorzewski, P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2001, s. 118.
 • S. Świadek, Klisze Pamięci numeru 432. Mariana Kołodzieja zapis gehenny obozowej, Harmęże 2011.
 • W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a78aee7-e20a-481c-96b7-9789863f5d1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.