PL EN


2016 | 16 | 77-86
Article title

Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń

Authors
Content
Title variants
EN
The role of modern technology in the arms race
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono definicję, przyczyny i przebieg wyścigu zbrojeń, oraz jego formy, a w szczególności rolę międzynarodowego transferu technologii i szpiegostwa gospodarczego. Autor ukazał tendencje w zakresie wydatków na zbrojenia w ciągu ostatniego wieku, wyjaśniając przyczyny okresowych zmian. Tłumacząc nasilenie wyścigu zbrojeń w ciągu ostatnich dwóch dekad, wskazuje na rosnące znaczenie nowoczesnych technologii i uzasadnia dążenia państw do osiągnięcia przewagi technologicznej.
EN
The article presents the definition, causes and course of the arms race, and its forms, and in particular the role of international technology transfer and economic espionage. The author showed trends in military spending over the last century, explaining the reasons for periodic changes. Explaining the severity of the arms race in the last two decades, it points to the growing importance of modern technology and justifies States' efforts to achieve technological advantage.
Year
Volume
16
Pages
77-86
Physical description
Contributors
author
References
 • Balcerowicz B., 2005, Teorie, koncepcje wojny (i pokoju) po zimnej wojnie, [w:] R. Kuźniar ( red. ), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa.
 • Balcerowicz B., 2006, Siła militarna w rzeczywistości międzynarodowej. Stan i perspektywy, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Balcerowicz B., 2012, Procesy międzynarodowe. Tendencje, megatrendy, [w:] R. Kuźniar i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bossak M., 1994, Wybrane problemy rozwoju techniki wojskowej, w: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Techniczne, Gdynia.
 • Dybczyński A., 2008, Zbrojenia, wyścig zbrojeń, rozbrojenie, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kolín V., 2015, Dążenie do stworzenia zrównoważonego przemysłu obronnego w Europie: podstawowa charakterystyka przemysłu obronnego w Europie Środkowo-Wschodniej, IRIS - Institut de Relations Internationales et Strategiques.
 • Kuźniar R., 2012, Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] R. Kuźniar i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Mierczyk Z., (red.), 2008, Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 • Mierczyk Z., 2011, Technologie podwójnego zastosowania szansą polskiego przemysłu, [w:] P. Soroka (red.), Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki (materiały konferencyjne), Polskie Lobby Przemysłowe i Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 • Rubaj P., 2009, Wydatki Stanów Zjednoczonych na cele obronne - brzemię hegemonii, [w:] A. Kłosiński (red.), Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Soroka P., 2011, Główne problemy modernizacji Sił Zbrojnych RP, [w:] M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran (red.), Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, tom I, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce.
 • Wilczyński, P. L., 2012, Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, s. 124-133.
 • Wilczyński, P. L., 2013a, Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy technologicznych [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, s. 133-156.
 • Wilczyński, P. L., 2013b, Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, s. 227-243.
 • Wojciuk A., 2012, Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, [w:] R. Kuźniar i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a86eaaa-a0a0-4e3a-b552-c471c95beaf5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.