PL EN


2015 | 20 | 251-263
Article title

O ostrożniejszym aniżeli dotychmiast poezji średniowiecznej czytaniu…

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On a more cautious than previously reading of mediaeval poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Studies of Polish literature of the Middle Ages often judge and evaluate the preserved literary works. This paper uses the example of the extant copies of the song Jezus Chrystus, Bog Człowiek (‘Jesus Christ, God Human’) to show the impropriety of this procedure. In the case of Polish mediaeval texts, it is never known whether the preserved version is the original one, or the result of decisions made by the copyists. Texts deserve a fair description, not a judgement.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Biblia łacińsko-polska: Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty, i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T.J. z komentarzem Menochiusza T.J. przełożonym na język polski, t. 4, Komorów 1997 (reprint).
 • Bobowski M., 1893, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów aż do wieku XVI, Kraków.
 • Bogurodzica: Bogurodzica, wstęp językoznawczy E. Ostrowska, oprac. J. Woronczak, oprac. muzykologiczne H. Feicht, „Biblioteka Pisarzów Polskich” Seria A, nr 1, Wrocław 1962.
 • Brückner A., 1903, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. II: Pismo Święte i apokryfy, „Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich”, Warszawa.
 • Krążyńska Z., 1995, Warstwy stylistyczne Rozmyślania przemyskiego, [w:] Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.), Język polski – historia i współczesność, Poznań, s. 45–52.
 • Leńczuk M., 2013, Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna, Warszawa.
 • Masłej D., 2013, Problem szyku w staropolskich przekładach Modlitwy Pańskiej, „Kwartalnik Językoznawczy” nr 4(16), s. 33–43.
 • Masłej D., 2014, Formy rozkaźników w staropolskich przekładach Modlitwy Pańskiej, [w:] M. Kresa (red.), Młodzi o języku, Warszawa, s. 201–210.
 • Michałowska T., 1996, Średniowiecze, Warszawa.
 • Michałowska T., 2011, Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon, Warszawa.
 • Mika T., 2002, Maryja, Jezus, Bóg w Rozmyślaniu przemyskim. O nazywaniu osób, „Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza” nr 17, Poznań.
 • Mika T., 2013, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn PTJ” t. LXVIII, s. 131–145.
 • Mika T., Rojszczak-Robińska D., w druku, Kanon wiedzy o Rozmyślaniu przemyskim.
 • Ostrowska E., 1978, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków. Polskie pieśni pasyjne: J. Nowak-Dłużewski (red.), Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI, Warszawa 1977.
 • Rojszczak-Robińska D., 2012, Jak pisano Rozmyślanie przemyskie, Poznań.
 • RP: W. Twardzik, F. Keller (wyd. i oprac.), Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład = Transliteration, transcription, lateinische Vorlagen, deutsche Übersetzung, t. 1, „Monumenta linguae slavicae dialecti veteris” t. 40, Freiburg i. Br 1998.
 • Rzepka W.R., Wydra W., 1984, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Poznań.
 • SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, Wrocław–Kraków 1953–2002.
 • ŚPR: R. Mazurkiewicz, Średniowieczne pieśni religijne, on-line: staropolska.pl/sredniowiecze/ opracowania/Piesni.html.
 • Średniowieczna pieśń: M. Korolko (oprac.), Średniowieczna pieśń religijna polska, Wrocław 1980.
 • Twardzik W., 1997, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Kraków.
 • Wydra W., 1973, Polskie dekalogi średniowieczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a889049-ba33-4d25-bfe5-3d57b8342fbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.