PL EN


2017 | 463 | 372-381
Article title

Pluralizm metod badawczych (mixed methods research) – w kierunku explicite procesowego projektu badawczego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zarysowanie procesowego podejścia do koncepcji mixed methods research z uwzględnieniem triangulacji konwergentnej i/lub holistycznej. Cel został zrealizowany poprzez przegląd literatury w obszarze mixed methods research i triangulacji jako koncepcji wspomagającej zagadnienie pluralizmu metod badawczych. Na strukturę artykułu składają się trzy zasadnicze części oraz zakończenie. W pierwszej części przedstawiono etiologię i przesłanki metodyczne pluralizmu metod badawczych (mixed methods research). Część druga opracowania dotyczy projektowania mixed methods research z ujęciem perspektywy triangulacji metodologicznej – opisano procedurę doboru metod w zależności od celu teoretycznego i metodycznego w badaniach mixed methods research z zastosowaniem triangulacji konwergentnej lub/i holistycznej. W części trzeciej zaprezentowano procesowe ujęcie projektu badawczego z zastosowaniem koncepcji mixed methods research w odniesieniu do triangulacji konwergentnej i/lub holistycznej. W zakończeniu uwagę poświęcono głównie zaletom i ograniczeniom przedstawianej koncepcji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a8989c9-46e4-4e54-b9bd-743c67845d2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.