PL EN


2013 | 144 | 253-270
Article title

Możliwości ochrony tożsamości kulturowej, społecznej, przyrodniczej i urbanistycznej małego miasta

Content
Title variants
EN
Protection Possibilities of the Cultural, Social, Environmental, and Urban Identity of a Small Town
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The character of a small town is not only determined by its quantitative, but also qualitative parameters. They both establish the identity of a small town, best reflected in its physiognomy. The identity of places changes with intentions, personality, and circumstances accompanying their individual and collective experience. The stereotypical memory is determined by the public opinion. It is often simplistic, selective, and trivial. It is important not to obliterate the individualities usually rooted in the memory of the town's inhabitants. The cultural heritage is represented by the preserved management relics, environmental-landscape features, and local customs. The traditional customs are mostly attacked by fashion and civilisation achievements, transforming them into festive behaviour or occasional happenings. The identity of a small town seen in such terms is the most threatened by the process of its development, and mainly preserved by means of protective measures. Numerous small towns in Poland are experiencing a crisis resulting from poverty and development failures, affecting their physiognomy and social welfare. The development of a small town always entails a change in its appearance and social character. In both of these scopes, it may lead to the loss of their identity, unless it is recognised and protected. The protection of identity is mainly the responsibility of self-governmental authorities. The article presents positive examples of Polish and foreign towns where the care of authorities and local social groups for the preservance of identity allowed a town escape development lethargy. It was possible due to an accurately prepared and implemented revitalisation programme combined with the revalorisation of the cultural heritage and environmental protection, supported by the modern conservation doctrine protecting the historical urban landscape.
Year
Volume
144
Pages
253-270
Physical description
Contributors
References
 • Adamczewska-Wejchert H.: Elementy struktury przestrzennej małych i średnich miast polskich. W: Przeszłość a jutro miasta. PWN, Warszawa 1977.
 • Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K.: Małe miasta. Arkady, Warszawa 1986.
 • Biała Księga Rady Architektów Europy (ACE) "Europa i architektura jutra" 1995; wersja polska: K. Chwalibóg, SARP 1998.
 • Europejska Rada Urbanistów: Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku. Lizbona 2003.
 • Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Znak, Kraków 2005.
 • Kłosek-Kozłowska D.: Historyczny Krajobraz Miejski (Historic Urban Landscape - HUL) - stanowisko w sprawie technicznych i prawnych aspektów ustanowienia standardu dotyczącego konserwacji historycznego krajobrazu miejskiego. Referat przedstawiony na plenarnym zebraniu Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w 2012 roku.
 • Konferencja ICOMOS. Baku, Azerbejdżan 2012. Kongres Architektury Polskiej. Gdańsk, 24-26.09.1998.
 • Nowakowski M.: Intensyfikacja zagospodarowywania metropolii warszawskiej. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2006.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78.
 • Wejchert K.: Elementy krystalizujące i ich rola w strukturze przestrzennej miast polskich. W: Przeszłość a jutro miasta. PWN, Warszawa 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6a9e8fcd-d77e-455d-84d3-736614b0ffad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.