Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 111-116

Article title

Retropowroty. Pokolenie Re-Run, syndrom Piotrusia Pana i pułapka nostalgii

Content

Title variants

EN
Retro - return. Re-Run generation, Peter Pan Syndrome and the Nostalgia Trap

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Doba ponowoczesności niedająca stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa kieruje dorosłych w stronę retropowrotów. Ucieczki w przeszłość są rekcjami wynikającymi z lęków przed dorosłością i odpowiedzialnością. Kultura masowa oraz koncerny przemysłowe wyzwalają i propagują określony styl życia pokolenia określanego mianem Re-Run, dokonującego sentymentalizacji przeszłości oraz niechętnego do myślenia o przyszłości. Oddawanie się nostalgicznym wspomnieniom podsyca przemysł odwołujący się do minionej epoki – lat 60., 70. czy 80. Artykuł poniższy stanowi refleksję nad zachowaniami kreowanymi przez rzeczywistość społecznokulturową oraz stanowi próbę dostrzeżenia skutków retropowrotów.
EN
Postmodernity, refusing stabilisation and security, directs adults in the direction of retro – returns. Escapes into the past are reactions resulting from fear of adulthood and responsibility. Mass culture and industrial concerns set off and spread a particular life style called Re-Run, sentimentalising the past and discouraging thinking of future. Indulging in nostalgic memories fosters industry relating to the past era – ‘60s, ‘70s or ‘80s. The following article is a reflection on behaviours created by socio-cultural reality and is an attempt at finding results of retro-returns.

Year

Issue

Pages

111-116

Physical description

Contributors

 • Ateneum Szkoła Wyższa Wydział Studiów Edukacyjnych ul. 3 Maja 25 80-802 Gdańsk

References

 • 1. Barrie J. M. (1991), Przygody Piotrusia Pana. Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • 2. Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
 • 3. Bzymek A. (2009), Syndrom Piotrusia Pana: niedojrzałość w kulturze konsumpcji, [w:] Obraz. Przestrzeń. Popkultura, pod red. M. Mendel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 4. Chaciński B., Dąbrowski K. (2012), Fotografia instant i smart, „Polityka” 17/18, 2012.
 • 5. Demetrio D. (2009), Pedagogika pamięci, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno--Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • 6. Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa.
 • 7. Kwieciński Z. (1993), Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, [w:] Kwieciński Z., Witkowski L. (red.) Spory o pedagogikę. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, IBE, Warszawa.
 • 8. Mathews G. (2005), Supermarket kultury. PIW, Warszawa.
 • 9. Ozminkowski V. (2012), Good Morning PRL, „Newsweek”, 39/2012.
 • 10. Turner V. (2005), Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 11. Żak P. (2012), Powroty przeszłości, „Charaktery”, 3/2012

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6aa3cb1e-af84-44ed-83f6-5414890db06f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.